Zwemles: belangrijk nieuws

Beste ouder/verzorger,

In dit bericht besteden we aandacht aan het volgende:

 • verhoging van de contributie voor kinderen die twee keer per week zwemmen;
 • invoering diplomageld van € 10,-
 • d’ELFT Clubkampioenschappen op 7 juni voor kinderen met A, B en/of C-diploma(‘s).
Contributie

Wist u dat d’ELFT met vrijwilligers werkt? De zweminstructeurs beschouwen het geven van zwemles een belangrijke en vooral een hele leuke hobby. Daarmee houden we de kosten voor zwemles (relatief) laag. Helaas stijgen desondanks de kosten voor zwemles. Door de inflatie-correctie gaat de contributie jaarlijks per 1 juli 2019 voor alle leden omhoog (zie: http://d-elft.nl/contributie/).

Voor zwemles is deze verhoging op zich niet voldoende. Om het geven van zwemles rendabel te houden heeft de Algemene Ledenvergadering op 17 april jl. het volgende besloten:

 • Voor de kinderen die twee keer per week zwemmen vervalt de korting.
  Voor deze kinderen werd 1,5 keer de contributie betaald, dat wordt nu 2 keer de contributie. Voor kinderen die voor 17 april 2019 al twee keer per week zwemles hebben, geldt een overgangsregeling. Zij blijven 1,5 keer de contributie betalen tot de eerste keer dat zij (zelf) diplomazwemmen. Na het diplomazwemmen wordt vervolgens 2 keer de contributie in rekening gebracht (mits zij twee keer per week blijven zwemmen).
 • Voor kinderen die deelnemen aan het diplomazwemmen dient een bedrag van € 10,- te worden betaald (naast de contributie). Dit bedrag kan op de dag van het diplomazwemmen in de kantine contant worden betaald of worden gepind.

De contributie per 1 juli 2019 is nog niet vastgesteld. Onder voorbehoud worden de bedragen als volgt:

We betreuren dat het nodig is en hopen dat zowel de zwemlessen als het diplomazwemmen een feestje blijven. Wij doen er in ieder geval ons uiterste best voor!

d’ELFT Clubkampioenschappen

Maar we hebben ook leuk nieuws! Alle kinderen met een A-diploma hebben de afgelopen dagen een startduik geleerd. En niet zomaar, dit heeft alles te maken met de d’ELFT Clubkampioenschappen waaraan zij mogen deelnemen.

Wanneer: vrijdag 7 juni vanaf 17.00 uur.
Wie: voor alle leden van d’ELFT met minimaal zwemdiploma A.
Wat: kinderen geboren in 2010 of later zwemmen 25 meter schoolslag en 25 meter vrije slag. Kinderen geboren in 2009 of eerder zwemmen 50 meter schoolslag en 50 meter vrije slag.
Hoe: inschrijven kan op de lijsten in de kantine, of mail je naam en geboortejaar naar Diana, via: diana.wedstrijdzwemmen@d-elft.nl.

Veel plezier!

Met sportieve groet,
Zweminstructeurs Zwem-ABC


Altijd op de hoogte zijn van al het nieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse d’ELFT nieuwsbrief en voeg nieuwsbrief@d-elft.nl toe aan je contactpersonen.

[3&7 juni] Waterpolo: belangrijk nieuws

Per maandag 3 juni a.s. gaat ‘Fase 2’ van het op- en afbouwrooster in. Alle waterpoloteams trainen dan nog maar één keer per week in zwembad Kerkpolder. Daarnaast een uitzondering op dit rooster voor aankomende vrijdag (7 juni) in verband met de d’ELFT Clubkampioenschappen.

Tweede fase (maandag 3 juni)

Maandagen
Warme bad
21.00 – 21.45: Veteranen
(Op maandag 10 juni is er geen training i.v.m. Tweede Pinksterdag)
Veteranen zwembad afsluiten

Vrijdagen
Koude bad
19.00 – 20.00: Jeugd-CJ, Jeugd-BJ, Heren 2 en Heren 1
20.00 – 21.00: Jeugd-BM, Dames 3, Dames 2 en Dames 1
21.00 – 22.00: Heren 7, Heren 6, Heren 5, Heren 4 en Heren 3
Heren 3, 4, 5, 6 of 7 zwembad afsluiten

Warme bad
19.00 – 20.00: Jeugd-EG, Jeugd-DG en Mini’s
20.00 – 21.00: Trimzwemmen

Deze fase duurt tot en met 21 juli a.s. waarna ze direct wordt opgevolgd door ‘Fase 3’ (22 juli-1 september). Gedurende de derde fase is zwembad Kerkpolder gesloten i.v.m. groot onderhoud. Wel kan er iedere vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur door alle waterpoloteams getraind worden in zwembad De Waterman te Wateringen.

Waterpolotraining en clubkampioenschappen (vrijdag 7 juni)

Omdat aanstaande vrijdag de d’ELFT Clubkampioenschappen plaats vinden in zwembad Kerkpolder, dienen we de waterpolotrainingen van 19.00 tot 20.00 uur een beetje om te gooien. In overleg met de hoofdtrainer is besloten dat de selectie vrij krijgt. De C-jeugd kan tussen 19.00 en 20.00 uur aansluiten in het warme bad en de B-jeugd (jongens) kan met recreatief meetrainen tussen 21.00 en 22.00 uur. Alle trainingen vanaf en na 20.00 uur blijven staan volgens ‘Fase 2’ van het op- en afbouwrooster (zie bovenstaand overzicht).

Beter nog: uiteraard kunnen alle waterpoloërs ook meedoen met de clubkampioenschappen! Inschrijven kan op de lijsten in de kantine, of mail je naam en geboortejaar naar Diana, via: diana.wedstrijdzwemmen@d-elft.

Veel plezier!

[5 juni] Nieuwe bijeenkomst ‘Denktank’

Woensdag 5 juni a.s. om 19.30 uur vindt de tweede bijeenkomst van de ‘Denktank’ plaats. 

De Denktank werkt enkele scenario’s uit om het gat in de begroting voor 2019 en verder te dichten. Deze scenario’s worden afgestemd met het bestuur en vervolgens (ter stemming) voorgelegd aan een nieuw te plannen ALV.  Deze ALV zal op korte termijn plaatsvinden.

De afgelopen bijeenkomst werd bijgewoond door maar liefst negen d’ELFT-leden. Gezamenlijk werd er gebrainstormd en werden deze ideeën omgezet in actiepunten. Zo werd eerst de huidige stand van zaken doorgenomen, gevolgd door (voor het bestuur reeds bekende) actiepunten die direct kunnen worden uitgevoerd. Tot slot zijn er nieuwe punten, ingediend door de aanwezige leden, genoteerd in aanloop naar nieuwe voorstellen aan het bestuur.


Vragen? Neem contact op met Ralph via: voorzitter@d-elft.nl.

Nu online: concept teamindeling en trainingstijden waterpolo

Vanaf vandaag is het mogelijk om zowel de teamindeling als de trainingstijden over het komende seizoen in te zien. Beide bevinden zich nog in de conceptfase, de waterpolocommissie zal de inhoud mogelijk finetunen in aanloop naar de start van het nieuwe seizoen.

Via de onderstaande links zijn de teamindeling en de trainingstijden in te zien:

Op- en aanmerkingen zijn welkom. Deze kunnen worden verstuurd aan de secretaris waterpolo, Bas Dirriwachter, via: polosecretaris@d-elft.nl.

Evaluatie waterpoloseizoen 2018-2019

Na een succesvol waterpoloseizoen met veel kampioenschappen, promoties en andere mooie (sportieve) prestaties hebben de Waterpolocommissie (WPC) en de Waterpolovisiecommissie samen teruggekeken op het afgelopen seizoen. Graag delen we met jullie een aantal punten uit deze evaluatie.

Overall gezien kunnen we ook beleidsmatig terugkijken op een succesvol seizoen. Hieronder staan een aantal punten uit het beleid die positief naar voren zijn gekomen:
 • Het stellen van teamdoelstellingen aan het begin van het seizoen leidde tot meer transparantie voor de teams en de WPC en heeft tijdens het seizoen ook geholpen bij het maken van keuzes (prioriteiten), zoals de invalbeurten van de keepers;
 • De Dames en Heren recreatief stellen sinds een aantal seizoenen hun eigen teamindeling samen. Dit proces verloopt goed en willen we ook in de toekomst doorzetten;
 • Er worden goede stappen genomen in het verbeteren van de Jeugdopleiding, o.a. door het organiseren van trainerscursussen, spelregelavonden, en een seizoens kick-off met de teams. Ook de versterking van de Jeugdcommissie is zeer welkom;
 • Het officialbeleid is dit jaar zeer strak uitgevoerd, met dank aan alle vrijwilligers en teams. Het is ook positief dat er (na veel duwen en trekken aan de KNZB, die deze moet organiseren) een scheidsrechterscursus is georganiseerd.
Ook zijn er een aantal verbeterpunten:
 • Er waren aan het begin van het seizoen veel onverwachte uitvallers (last-minute afmeldingen, stages, blessures) waardoor de teambezetting bij de Heren vrij krap was. Aangeraden wordt om expliciet de beschikbaarheid te checken voordat de teamindeling definitief wordt gemaakt;
 • De basis voor een stabiele Jeugdopleiding is gelegd, de volgende stap is om een lange termijn visie te implementeren, door bijvoorbeeld een stabiele bezetting van trainers en coaches voor de Jeugdteams, het definiëren van leerdoelen en vaardigheden per leeftijdsklasse en het structureel blijven begeleiden van trainers en aanbieden van trainerscursussen;
 • De betrokkenheid van de Jeugd bij de selectie is goed, wel zijn er nog mogelijkheden om andersom de selectie ook beter te betrekken bij de Jeugd (bijv. door training te geven);
 • Er liggen nog kansen in het verder optimaliseren van de instroom en doorstroom door samen te werken met andere afdelingen binnen d’ELFT en extra aandacht te besteden aan leden die op een later moment instromen.
De punten uit deze evaluatie worden meegenomen naar de opzet en het beleid voor het volgende seizoen, waar we (na een welverdiende zomerstop) alweer uitkijken.
.
Met sportieve groet,
WPC & Waterpolovisiecommissie
.
N.B.: Benieuwd naar de inhoud van de waterpolovisie? Lees hem hier: http://d-elft.nl/2018/04/26/delft-waterpolovisie-gepubliceerd/.
.

.
Voor inzage van het volledige verslag kun je contact opnemen met de Waterpolovisiecommissie, via: waterpolovisie@d-elft.nl.
.