d’ELFT waterpolovisie gepubliceerd

Na meerdere feedbackrondes met de WPC, aanvoerders, leden, (Hoofd)trainers, de Jeugdcoordinator en (oud-)Bestuursleden presenteren we hierbij met trots de d’ELFT waterpolovisie.

Met deze visie willen we een beeld scheppen van de toekomst van waterpolo binnen d’ELFT en beschrijven op welke manier we daar zouden willen komen.


Download hier de gehele d’ELFT waterpolovisie in PDF

De waterpolovisie richt zich op 3 pijlers:
1) De d’ELFT gemeenschap
2) Competitief sporten
3) Gezondheid & recreatie
… waarbij het belangrijk is dat alle drie de pijlers in balans zijn; geen enkele pijler kan zonder de ander gedijen

Een grote focus van de waterpolovisie ligt op het trainen, opleiding en motiveren van de Jeugd.

Verder zijn er beleidspunten opgesteld rondom teamdoelstellingen, ondersteuning en begeleiding van trainers, samenwerkingen met andere clubs, in- & doorstroom van leden, samenwerkingen met andere d’ELFT afdelingen, en de manier waarop de visie wordt geborgd in de vereniging.

Ten slotte hebben we een opzet gemaakt voor 8 werkstromen, waarmee de visie (in nauwe samenwerking met de WPC, andere commissies en leden) geimplementeerd zal worden.

We zien ernaar uit om met de visie aan de slag te gaan en hopen ook op jullie inzet en input hierbij. Mocht je daarom geinteresseerd zijn om te helpen bij een van de de verschillende werkstromen, of heb je feedback over punten uit de waterpolovisie, horen we dat graag via waterpolovisie@d-elft.nl

– Waterpolovisie d’ELFT

[18 apr] Algemene Ledenvergadering (stukken beschikbaar)

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Zoals eerder aangekondigd vindt op woensdag 18 april om 19.30 uur de jaarlijkse ALV (Algemene Ledenvergadering) plaats.

In de bijlage is de agenda met bijbehorende stukken te vinden. Deze liggen ook ter inzage in het clubhuis. De financiële stukken zijn op te vragen bij de penningmeester en liggen op 18 april vanaf 19 uur ter inzage in het clubhuis. Iedereen is van harte welkom bij de vergadering.

Bijlage: Vergaderstukken ALV 18 april 2018 over 2017

Het bestuur van Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT

Afbouw- & zomerrooster Waterpolo

Het is weer april en dat betekent dat het einde van het waterpoloseizoen alweer nadert. Dit jaar jaar sluiten we het seizoen in stijl af op 21 april met een seizoensafluiting.

Verder zullen we vanaf 29 april beginnen met het afbouwen van de waterpolotrainingen in 5 fases. Bijgevoegd het afbouw- en zomerrooster van 2018. Hou er verder rekening mee dat:

  • 2 april (2e Paasdag) er geen training is
  • 27 april (Koningsdag) er geen training is
  • 21 mei (2e Pinksterdag) er geen training is

Succes met de laatste trainingen en wedstrijden!

SAVE THE DATE: [28 feb] Presentatie waterpolovisie

De afgelopen maanden is er voor en achter de schermen hard gewerkt aan het opstellen van een herijkte waterpolovisie. Na de interne afstemming is het nu tijd om de visie in een breder perspectief te bespreken met alle leden.

Op woensdag 28 februari zal de waterpolovisiecommissie samen met de WPC een presentatie van de waterpolovisie geven. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de visie eruit ziet en zijn we natuurlijk benieuwd naar jullie feedback. Ook zal er tijdens de sessie de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en mee te praten over de invulling van de plannen die uit de visie volgen.

We zien jullie daarom graag verschijnen tijdens de presentatie van de waterpolovisie op woensdag 28 februari! Voor de nieuwsgierigen, hierbij alvast een klein voorproefje:

– Waterpolovisie commissie d’ELFT

Jury- & spelleiderrooster / Barrooster voor 2e seizoenshelft

Hierbij vinden jullie het Jury- & Spelleiderrooster en Barrooster van de 2e seizoenshelft van seizoen 2017-2018. Je vindt de roosters op de website onder Waterpolo -> Wedstrijdinformatie -> Jury- & spelleiderrooster en Algemeen -> Clubhuis & Barrooster.

Om er voor te zorgen dat alle teams wedstrijden kunnen spelen en daarna een drankje aan de bar kunnen drinken, is het belangrijk dat de jurytafel, spelleiders en mensen achter de bar aanwezig zijn (zie ook het officialbeleid). Hieronder nog een paar belangrijke reminders voor de jury-, spelleider- en bardiensten:

  • Kom op tijd, er wordt op je gerekend. Kan je niet, zorg xzelf voor vervanging
  • Sta je op het barrooster om te openen of sluiten, dan dien je van te voren een sleutel te regelen. Dit kan via de sleutelhouders (http://d-elft.nl/sleutelhouders/). Het zwembad dient een half uur voor de eerste wedstrijd door de bar geopend te worden, en na alle wedstrijden ook weer door de bar afgesloten te worden
  • Lege (bier)flesjes plaatsen in de juiste kratten en volle kratten opruimen in het voorraadhok
  • Voor het afsluiten of overdragen van de bar alle dranken bijvullen
  • Alle ballen na de laatste wedstrijd (of training) op ruimen in het ballenhok