Teamindeling waterpolo seizoen 2018-2019

Hierbij presenteren we de teamindeling seizoen 2018-2019

De Jeugdafdeling is voor het seizoen 2018-2019 goed gevuld en nieuwe aanmeldingen blijven binnen komen. Daarom wordt komend seizoen gestart met een Jeugd E, Jeugd D, Jeugd C, Jeugd B en Meiden B team. Helaas moeten we concluderen dat er onvoldoende jongens zijn om ook een Jeugd A team te vormen. Uiteraard blijft de doelstelling om minimaal 1 Jeugdteam per leeftijdscategorie te hebben en de Jeugd zoveel mogelijk in hun eigen leeftijdscategorie te laten spelen.

Bij de Dames kan volgend jaar weer gestart worden met drie Damesteams.

Voor de Heren selectie (H1-H2) wordt gestart met een open selectie. Aan het begin van het seizoen zal de Hoofdtrainer een verdeling maken van de selectie over de eerste twee Herenteams.
Vanwege het ontbreken van een A-Jeugd, enkele nieuwe leden en een grotere Herenselectie aangevuld met Jeugd, schuiven er komend seizoen meerdere Heren naar de recreatieve teams. Hierdoor komt dit jaar het aantal spelende Heren in de recreatieve teams op 54 uit. Door deze grote hoeveelheid spelers is er besloten om geen 4 maar 5 recreatieve Herenteams te maken. H3 (3e klasse district), H4 t/m H6 (4e klasse district) en H7 (5e klasse district). Dit heeft als gevolg dat de meeste spelers een team zijn doorgeschoven. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren.

De vrije spelers zijn aan teams gekoppeld vanwege de trainingstijden en worden dus niet ingedeeld in deze teams. Dit concept is opgesteld en wordt onderschreven door de aanvoerders van H3 t/m H6 van afgelopen seizoen. Mocht je vragen hebben over de teamindeling van de recreatieve Heren voor komend seizoen, stel dan je vraag aan Richard Siem (H3), Guus Grit (H4 en H5), Bas den Dulk (H6) en Sjoerd van der Kooij (H7).

Komend seizoen gaan we dus van start met 5 Jeugdteams, 3 Damesteams en 7 Herenteams. We hebben er vertrouwen in dat we met deze teamindeling een goede balans hebben gevonden binnen de teams en zien uit naar weer een succesvol en gezellig seizoen!

– WPC d’ELFT

Trainingstijden waterpolo seizoen 2018-2019

Hierbij presenteren we de trainingstijden seizoen 2018-2019

Bij het opstellen van het trainingsrooster hebben we rekening gehouden met de trainingsfrequentie, het (beperkt) beschikbare badwater en waar mogelijk de voorkeuren rondom het tijdstip van trainen. Ook opgenomen in het trainingsrooster zijn een tweetal visiepunten: het aansluiten of meetrainen van jeugdteams bij de selectietrainingen en het makkelijker maken voor de selectie om mee te helpen met het trainen en begeleiden van de jeugdteams.

Vanwege het (beperkt) beschikbare badwater in Kerkpolder, gaat komend seizoen de heren selectie (H1-H2) onder leiding van hoofdtrainer Richard Oosthoek trainen in sportcentrum Vreelo, de Lier. De vrijkomende uren in Kerkpolder worden ingezet om de druk op bepaalde uren te verlichten en de trainingsuren voor de jeugd uit te breiden.

Zoals gewoonlijk kun je het volledige trainingsrooster vinden op http://d-elft.nl/waterpolo/trainingstijden/.

– WPC d’ELFT

d’ELFT waterpolovisie gepubliceerd

Na meerdere feedbackrondes met de WPC, aanvoerders, leden, (Hoofd)trainers, de Jeugdcoördinator en (oud-)Bestuursleden presenteren we hierbij met trots de d’ELFT waterpolovisie.

Met deze visie willen we een beeld scheppen van de toekomst van waterpolo binnen d’ELFT en beschrijven op welke manier we daar zouden willen komen.


Download hier de gehele d’ELFT waterpolovisie in PDF

De waterpolovisie richt zich op 3 pijlers:
1) De d’ELFT gemeenschap
2) Competitief sporten
3) Gezondheid & recreatie
… waarbij het belangrijk is dat alle drie de pijlers in balans zijn; geen enkele pijler kan zonder de ander gedijen.

Een grote focus van de waterpolovisie ligt op het trainen, de opleiding en het motiveren van de Jeugd.

Verder zijn er beleidspunten opgesteld rondom teamdoelstellingen, ondersteuning en begeleiding van trainers, samenwerkingen met andere clubs, in- & doorstroom van leden, samenwerkingen met andere d’ELFT-afdelingen, en de manier waarop de visie wordt geborgd in de vereniging.

Ten slotte hebben we een opzet gemaakt voor acht werkstromen, waarmee de visie (in nauwe samenwerking met de WPC, andere commissies en leden) geïmplementeerd zal worden.

We zien ernaar uit om met de visie aan de slag te gaan en hopen ook op jullie inzet en input hierbij. Mocht je daarom geïnteresseerd zijn om te helpen bij een van de de verschillende werkstromen, of heb je feedback over punten uit de waterpolovisie, horen we dat graag via: waterpolovisie@d-elft.nl

– Waterpolovisiecommissie d’ELFT

[18 apr] Algemene Ledenvergadering (stukken beschikbaar)

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Zoals eerder aangekondigd vindt op woensdag 18 april om 19.30 uur de jaarlijkse ALV (Algemene Ledenvergadering) plaats.

In de bijlage is de agenda met bijbehorende stukken te vinden. Deze liggen ook ter inzage in het clubhuis. De financiële stukken zijn op te vragen bij de penningmeester en liggen op 18 april vanaf 19 uur ter inzage in het clubhuis. Iedereen is van harte welkom bij de vergadering.

→ Bijlage: Vergaderstukken ALV 18 april 2018 over 2017

– Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT

Afbouw- & zomerrooster Waterpolo

Het is weer april en dat betekent dat het einde van het waterpoloseizoen alweer nadert. Dit jaar jaar sluiten we het seizoen in stijl af op 21 april met een seizoensafluiting.

Verder zullen we vanaf 29 april beginnen met het afbouwen van de waterpolotrainingen in 5 fases. Bijgevoegd het afbouw- en zomerrooster van 2018. Hou er verder rekening mee dat:

  • 2 april (2e Paasdag) er geen training is
  • 27 april (Koningsdag) er geen training is
  • 21 mei (2e Pinksterdag) er geen training is

Succes met de laatste trainingen en wedstrijden!