Nationaal Onderzoek Zwemouders: doet u mee?

Nationaal Onderzoek Zwemouders: doet u mee?

Zwemles is een oer Hollands product. Nergens ter wereld gaan zoveel kinderen op zwemles. Het kan ook niet anders in zo’n waterrijk land. In Nederland worden jaarlijks zo’n 300.000 zwemdiploma’s uitgereikt. Een bijzonder moment, want het zwemdiploma is vaak het eerste officiële diploma dat je kind behaalt. Maar wat vinden zwemouders eigenlijk van de zwemles? Wat vindt men belangrijk, wat ziet men graag anders?

Om beter te weten hoe de zwemouders aankijken tegen de zwemles en de zwemlesaanbieder is het Nationaal Onderzoek Zwemouders (NOZ) gestart. Een landelijk onderzoek bedoeld voor ouders met een kind op zwemles. Maar tegelijkertijd geeft het ook nuttig informatie per zwemlesaanbieder. Hierdoor krijgen wij dus ook een indruk van wat u als onze zwemouder vindt van onze les en onze accommodatie. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw reactie en willen u vragen of u aan dit onderzoek wilt meewerken. Het invullen van het onderzoek kunt u doen via deze link https://nl.research.net/r/NOZ18-D-Elft en kost u hooguit vijf minuten van uw tijd.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Deze uitnodiging komt vanuit de externe organisatie “zwembad branche”. Wij (de commissie zwemles) ondersteunen dit initiatief.

Heeft u vragen dan kunt u contact  met mij op nemen via leszwemmen@d-elft.nl

[3 okt] Diplomazwemmen

Via deze post  wil ik jullie op de hoogte stellen van het diplomazwemmen dat nog gaat plaatsvinden in 2017, aangezien jullie daar ‘last van ondervinden’ gezien de trainingstijden.

Het diplomazwemmen vindt 4x per jaar plaats, aan het einde van ieder kwartaal en duurt ongeveer een uur.  Daarnaast is het diplomazwemmen van het 3e kwartaal (eind september) 1 week verlaat naar 3 oktober, i.v.m. de afwezigheid van onze examinatoren.

Start: 18.30 uur
Einde: ca 19.30 uur
Data: dinsdag 3-10-2017 en dinsdag 19-12-2017

Gevolgen
– De training van het sterzwemmen komt helaas te vervallen
– Het verzoek aan de toppers van het wedstrijdzwemmen of ze iets eerder willen stoppen en vlug de zwemzaal willen verlaten, zodat het examen tijdig en in alle rust kan beginnen
– De training van de toppers van de waterpolo begint ca 15 min later. Als er weinig kandidaten zijn, zullen we eerder klaar zijn dan 19.30. Als er veel kandidaten zijn, dan duurt het zeker tot 19.30 of zelfs iets langer. Dat is iets wat wij niet echt kunnen beïnvloeden helaas. We hopen op jullie begrip. Het verzoek aan de waterpolo is dan ook om in te zwaaien bij het warme bad en niet de zwemzaal in te lopen

Ik hoop dat jullie dit bericht willen doorgeven aan de trainers en leden die hiermee te maken krijgen. Ik zal nog een herinnering sturen bij het diplomazwemmen van december.

Groetjes,

Yency Rodenburg
Coördinator diplomazwemmen
Commissie zwemles

Zwemles(ABC) in de zomervakantie

In de zomervakantie vervallen alle reguliere zwemlessen. In plaats daarvan is er op elke maandag van 10 juli tot en met 14 augustus de mogelijkheid voor zwemles bij d-ELFT in het Sportfondsen bad.

In verband met de bezetting, zouden we het op prijs stellen als u aangeeft of uw kind in de zomervakantie naar de zwemles komt.

Aanmelden zwemles in de zomervakantie

Kort samengevat:

  • Wat           :  De vakantiezwemles
  • Waar         :  Sportfondsenbad aan de Weteringlaan in DELFT
  • Wanneer   :  Maandag 10 juli, 17 juli, 24 juli 31 juli, 7 augustus en 14 augustus van 18:00- 18:45
  • Voor wie    :  Voor alle kinderen die op zwemles zitten bij de d-ELFT.
  • Aanmelden: is niet verplicht maar  wordt wel op prijs gesteld

De reguliere zwemlessen starten weer op 21 augustus.

Fijne vakantie.

Proefzwemmen (geen briefjes meer)

Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag 27 juni staat het diplomazwemmen alweer voor de deur. Voor de dinsdagzwemmers betekent dat dus dat er op

  • vrijdag 16 juni, maandag 19 juni en dinsdag 20 juni tijdens de les zal worden proefgezwommen.
  • Op maandag 12 juni en dinsdag 13 vindt er een speciale proefzwemles plaats voor het gekleedzwemmen.

Wilt u er weer voor zorgen dat uw kind de juiste kleding mee heeft? Wij raden u aan de uitgebreide informatie over het proefzwemmen en de kledingeisen te http://d-elft.nl/zwemles/diplomazwemmen. Om teleurstelling tijdens het feestelijke diplomazwemmen te voorkomen, laten wij kinderen alleen diplomazwemmen als de instructeurs overtuigd zijn van hun kunnen.

Opzeggen
Wij gaan ervan uit dat uw kind lid blijft. Als u echter besluit dat uw kind stopt met zwemmen bij de vereniging, dient u zelf op te zeggen. Als wij geen tijdige opzegging van u ontvangen, dan verwachten wij uw kind na het diplomazwemmen bij de vervolgstap van het zwemtraject.

Opzeggen voor het leszwemmen kan alleen per kwartaal, uiterlijk de 23e van de maand. U kunt opzeggen via deze link Opzeggen zwemles. Zie ook de website voor meer informatie.

Communicatie
U bent van ons gewend om bij de aankondiging van proef- en diplomazwemmen en bijzondere zaken zoals het Sinterklaaszwemmen etc. een papieren informatiebriefje te ontvangen. In deze digitale wereld hebben wij besloten om van de papierwinkel af te gaan stappen en vanaf nu alle informatie per mail te verstrekken. Daarnaast kunt u deze informatie ook teruglezen op de website.

Proefzwemmen en diplomazwemmen in 2017

In 2017 zijn weer vier mogelijkheden om voor een diploma af te zwemmen. Dit jaar hebben we het proefzwemmen voor het B- en C-diploma verdeeld over twee avonden: één voor gekleed zwemmen en één voor de verrichtingen in zwemkleding. Het is van belang dat uw kind(eren) beide avonden aanwezig zijn! Anders kan niet worden afgezwommen voor het diploma.

Voor het A-diploma hebben de kinderen wel op één avond proefzwemmen: dit is de avond genoemd onder zwemkleding.
De data zijn dit jaar als volgt:

Proefzwemmen en diplomazwemmen in 2017