Inschrijven, wijzigen en opzeggen

Aanmelding
Inschrijven voor elementair zwemmen (zwemles) kan door u digitaal aan te melden via http://d-elft.nl/zwemles/aanmelden/

Voor het inschrijven voor Wedstrijdzwemmen, Waterpolo, Sterrenplan, Trimzwemmen of Triathlon, of of voor wijzigingen in uw gegevens, kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren.

Aanmeldingsformulier
Machtiging voor automatische incasso

De formulieren kunt u volledig ingevuld versturen naar:

Zwem- en Waterpolo vereniging d’ELFT
TAV Ledenadministratie
Postbus 964
2600 AZ Delft

Mocht u interesse hebben om eens een keer te komen proeftrainen, dan kan dit uiteraard ook! Neem hiervoor contact op met de Waterpolocommissie of de Wedstrijdzwemcommissie.

Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een brief van de Ledenadministratie over de contributiecategorie waarin u bent ingedeeld en ontvangt u daarbij de eerste factuur. Controleer uw gegevens en laat het graag weten als er iets niet correct is ingevuld.

Veranderingen
Wijzigingen in uw gegevens kunt u doorgeven via het Wijzigingsformulier.

Graag verzoeken wij u adreswijzigingen en wijzigingen in het e-mailadres altijd door te geven aan de Ledenadministratie. Als u of uw kind verandert van onderdeel, bijvoorbeeld een overstap maakt van het Sterrenplan naar het Wedstrijdzwemmen, bent u zelf verplicht dit onmiddellijk te melden bij de Ledenadministratie.

Beëindiging
Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk (per post of per e-mail) gebeuren bij de Ledenadministratietegen het einde van het verenigingsjaar, derhalve tegen 31 mei, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand (dus opzeggen voor 1 mei). U ontvang hiervan een bevestiging.

Voor het Elementair (leszwemmen) en voor het Sterrenplan is een afwijkende regeling gemaakt en kan het lidmaatschap vier keer per jaar opgezegd worden of per einde van de maand waarin het A, B of C diploma is behaald of waarin voor de laatste ster is afgezwommen. Voor alle andere gevallen dien je apart een verzoekschrift in te dienen bij de secretaris van de vereniging, waarna het bestuur een bindend besluit zal nemen. Hierbij geldt altijd: opzeggen met terugwerkende kracht is onmogelijk en er is een opzegtermijn van twee maanden.

Mocht u vragen hebben over het formulier of wilt u juist uw lidmaatschap opzeggen, dan kunt u een bericht achterlaten bij de Ledenadministratie. Er wordt dan zo spoedig mogelijk op gereageerd.