Mogelijkheden

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van sport in zijn algemeenheid en de zwemsport in het bijzonder. Van opleiding tot topsport.

Hoe willen we dit bereiken?

  • door het organiseren van trainingen, wedstrijden, evenementen en sociale activiteiten voor de leden.
  • door deel te nemen aan de door de KNZB georganiseerde of goedgekeurde competities en wedstrijden.
  • door lid te zijn en te blijven van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (afgekort KNZB)
  • door aan te sluiten bij District IV van de KNZB.

Wat betekent dit voor jou? Wat kun je bij ons doen?

Hiervoor zijn een aantal trajecten uitgezet.

  • Elementair traject. Ook wel leszwemmen. Zie hiervoor “Leszwemmen”
  • Vaardigheidstraject. Ons Sterrenplan voor kinderen die hun B- of C-diploma hebben gehaald en verder willen met zwemmen. In het Sterrenplan worden de vaardigheden verder verbeterd en worden kinderen voorbereid op wedstrijdzwemmmen en/of waterpolo. Zie hiervoor “Sterrenplan”.
  • Wedstrijdtraject. Hierin zijn wedstrijdzwemmen, triathlon en waterpolo ondergebracht. Zie hiervoor “Wedstrijdzwemmen”, “Triathlon” en “Waterpolo”
  • Recreatief traject. Voor de recreatieve zwemmer. Zie hiervoor “Trimzwemmen”

Mocht u een keer willen proeftrainen, kan dat natuurlijk ook! Neem hiervoor contact op met de desbetreffende commissie via de “Mail met…”-functie in het menu.

Hoe zijn we georganiseerd

Zoals bij elke vereniging hebben we een bestuur, dat bestaat uit een oneven aantal leden. De penningmeester, de secretaris en de voorzitter vormen het dagelijks bestuur. Een aantal bestuursleden zijn tevens voorzitter van een commissie. Elke commissie is verantwoordelijk voor een hoofdactiviteit van de verenging. Een commissie bestaat doorgaans uit meerdere leden. De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid. Ze worden daarbij geholpen door leden en vrijwilligers, de zogenaamde kaderleden. Deze kaderleden zorgen er dus voor dat de vereniging draait! Ze doen dat vanuit hun liefde voor de club. Bedenk: “Zonder kaderleden geen d’ELFT!”.

Geïnteresseerd?

Ben je na het lezen van deze informatie en het meedoen met een aantal proeftrainingen geinteresseerd in het sporten bij d’ELFT? Inschrijven kan via Inschrijven, wijzigen en opzeggen