Lesdagen & lestijden & tarieven

Zwem en waterpolovereniging d’ELFT maakt voor het leszwemmen gebruik van badwater in twee verschillende zwembaden. Dit zijn Kerkpolder, de thuisbasis van de vereniging, en het Sportfondsenbad.

Het is mogelijk om te kiezen voor eenmaal of tweemaal per week zwemmen. In onderstaand tabel ziet u op welke dagen / uren les wordt gegeven met daarbij welk gedeelte van de opleiding (voor het A diploma 1 t/m A, B en C-diploma) en de doelgroep. Het is niet mogelijk om af te wijken van de lestijden als op de gekozen dag / tijd geen les is voorzien voor het betreffende badje: bijvoorbeeld dinsdag van 18.00 – 19.35 is er geen les voorzien voor badje A, B of C, dus kan dit niet gekozen worden.

Lestijden:

Maandag (locatie Sportfondsenbad)
Tijd Badjes Doelgroep
18:00-18:40 1,2,3,4,A, B 1x of 2x / week
Dinsdag (locatie Kerkpolderbad)
Tijd Badjes Doelgroep
18:00-18:35 1,2,3 en 4 1x of 2x / week
18:30-19:15 A, B en C 1x of 2x / week
Vrijdag (Locatie Kerkpolderbad)
Tijd Badjes Doelgroep
17:45-18:20 1,2,3 en 4 1x of 2x / week
18:25-19:00 A, B en C 1x of 2x / week

Er is geen les in 2017 op:

  • vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)
  • vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
  • maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag)
  • dinsdagen en vrijdagen in de periode 11 juli t/m 18 augustus (wel op maandag voor alle kinderen in het Sportfondsenbad)
  • dinsdag 5 december {Sinterklaas)
  • dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)
  • vrijdag 29 december, dinsdag 2 januari 2018, vrijdag 5 januari 2018 (Kerstvakantie)

Wat zijn de tarieven van de zwemles in 2017?

Contributieoverzicht zwemles  per maand  per kwartaal  per jaar
Zwemles ABC 1 keer per week  €         30,00  €         90,00  €       360,00
Zwemles ABC 2 keer per week  €         16,00  €       138,00  €       550,00
Inschrijfgeld eenmalig  €         26,00

Voordat uw kind kan worden ingeschreven als lid van onze vereniging moet het bedrag van € 56,– (inschrijfgeld + contributie eerste maand) altijd overgemaakt zijn op rekeningnummer NL13 INGB 0000 5033 13 t.n.v. Zwem- en Waterpolovereniging D- ELFT onder vermelding van de naam van uw kind.

Hierna zal de contributie maandelijks automatisch van het rekeningnummer waarmee u de 1e betaling heeft gedaan, worden afgeschreven.

Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit mailen aan Ledenadministratie@d-elft.nl. U ontvangt dan per kwartaal een factuur per email, welke u binnen 14 dagen moet voldoen.

Wanneer u een aanvraag doet voor subsidie bij het Jeugdsportfonds dan zal er voorlopig geen verdere contributie in rekening worden gebracht. Formulieren voor aanvraag van subsidie kunt getekend inleveren in ons clubhuis Kerkpolderweg of bij de bad coördinator. De ledenadministratie zal voor verdere verwerking zorgdragen en u informeren.

Aanmelden

Om u direct (kosteloos) aan te melden voor zwemles, kunt u deze link gebruiken