[6 mei] Actualisatie verenigingsactiviteiten

Donderdag 6 mei 2020 – Bericht van het Bestuur d’ELFT aan alle leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

Beste leden,

Gisteravond is aangekondigd dat vanaf volgende week (11 mei) de zwembaden weer open mogen gaan. Daarbij gelden uiteraard nog wel strikte maatregelen die leiden tot het opstellen van een protocol door de samenwerkende partijen binnen de zwembranche. Hierna is het aan de zwembadexploitant om instructies aan te leveren die een eventuele opstart van ons verenigingsleven (deels) mogelijk maakt.

Natuurlijk zijn we erg blij met dit nieuws! Binnen d’ELFT is er in een eerder stadium al een plan gemaakt hoe we trainingen/zwemlessen kunnen verzorgen waarbij we de 1,5m-regel aanhouden. Nu is het even wachten op het protocol en de instructies van Zwembad Kerkpolder. Hierna kunnen we hopelijk duiden wanneer en (vooral) hoe de heropening van het zwembad eruit ziet.

Zodra dat bekend is, zullen we zo snel mogelijk aangeven hoe de opstart van onze trainingen en/of zwemlessen eruit gaat zien.

Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Met sportieve groet,
Bestuur d’ELFT


Woensdag 15 april 2020 – Bericht van het Bestuur d’ELFT aan alle leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

Beste leden,

Als gevolg van de corona-maatregelen zijn er nu zo’n vijf weken geen wedstrijden, trainingen en lessen meer. We hopen dat jullie en jullie vrienden en familie nog gezond zijn en dat jullie een manier gevonden hebben om fit te blijven.

d’ELFT volgt nog steeds de landelijke richtlijnen van het RIVM, dus tot 28 april zijn er geen verenigingsactiviteiten.

Wat doen we?

Ondertussen zit het bestuur niet stil. We video-vergaderen om de week. We spreken dan over de contacten die we hebben met Kerkpolder en de Sportraad, over het eventueel verminderen van de badhuur. De focus van partijen als de gemeente en Sportfondsen Delft ligt op dit moment echter niet bij (sport)verenigingen. Dat betekent dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt voor enige compensatie. Sportfondsen Delft doet juist beroep op onze solidariteit om de geboekte uren gewoon te betalen.

Uiteraard hebben we d’ELFT aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om zo een beroep te doen op de eenmalige tegemoetkoming van (maximaal) € 4.000,- op grond van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ook daarover hebben we nog geen bericht ontvangen.

Op de achtergrond gaan ook de voorbereidingen voor het volgende seizoen als gebruikelijk door.

Contributie

Om als vereniging niet in de financiële problemen te komen, moeten wij een beroep doen op jullie solidariteit en vragen we jullie daarom om de contributie zoals gebruikelijk te betalen.

We missen namelijk ook de barinkomsten. Verder gaan naast de badhuur ook de overige kosten gewoon door zoals de KNZB-bijdrage voor lidmaatschap, verzekering en startnummers.

Als duidelijk zou worden dat we een deel van de badhuur niet hoeven te betalen, of op een andere manier worden gecompenseerd, zullen we dat bekend maken en het bedrag verdisconteren met de contributie.

Wanneer melden we ons weer?

We kiezen er voor om updates te plaatsen als er ook daadwerkelijk iets nieuws te melden valt. Dan staat er dus niet elke week een bericht op de website. Maar zou gauw er iets te melden is, horen jullie dat! Dat zal in ieder geval eind april zijn, want dan is bekend of er weer activiteiten kunnen worden opgestart.

Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Met sportieve groet,
Bestuur d’ELFT