[30 aug] Actualisatie verenigingsactiviteiten

Zondag 30 augustus 2020 – Bericht van het Bestuur d’ELFT aan alle leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden inzake de naleving van de coronamaatregelen en de (tijdelijke) sluiting van de bar in het clubhuis.

Naleving coronamaatregelen

Nu het nieuwe seizoen op het punt staat om te beginnen, merken we dat het weer drukker begint te worden tijdens de trainingen. Daarbij merken we helaas ook dat de maatregelen, zoals die zijn opgesteld ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, steeds minder goed worden nageleefd.

Daarom doen we een dringend beroep op alle leden: om voor, tijdens én na de training de richtlijnen te volgen en elkaar te helpen herinneren aan deze richtlijnen. Spreek elkaar aan als je ziet dat richtlijnen niet gevolgd worden. Vaak is dat onbewust en is een nette opmerking al genoeg om mensen hier aan te herinneren.

Als je zelf wordt aangesproken hierop, doe dan ook iets met deze opmerkingen. Zie het niet als persoonlijke aanval, het is een herinnering om ervoor te zorgen dat het voor iedereen binnen de club veilig blijft.

Voor de volledigheid de belangrijkste richtlijnen:

 • Blijf thuis als je klachten hebt als verkoudheid, verhoging, hoesten, etc.;
 • Maximaal zes volwassenen in een kleedkamer;
 • Vermijd drukke ruimtes of plekken;
 • Houd overal anderhalve meter afstand van elkaar. Uitzonderingen op deze richtlijn:
  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden;
  • Personen t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden (wel tot volwassenen);
  • In het water geldt geen 1,5m-regel;

Het is heel menselijk dat “wij” als fitte sporters het gevoel hebben
dat besmetting in onze omgeving onmogelijk, of de kans op besmetting heel klein is.
Dit is echter schijnveiligheid.
Er hoeft maar één iemand (onbewust) geïnfecteerd te zijn waarna het heel snel kan gaan. Dat heeft niet alleen gevolgen voor je eigen gezondheid, maar ook voor die
van de mensen om jou heen.


Sluiting bar clubhuis

Nu het op de trainingsavonden drukker wordt, merken we ook dat het gebruik van het clubhuis na trainingen niet volgens de geldende richtlijnen gebeurt. Om die reden is het bestuur helaas genoodzaakt de bar in het clubhuis voorlopig te sluiten en samenkomsten van groepen in het clubhuis niet toe te staan. Het verzoek is dan ook om na de training direct het gebouw te verlaten en niet te blijven rondhangen in en rond het zwembadgebouw.

We willen op korte termijn de indeling van het clubhuis onder handen nemen om deze “corona-proof” te maken. Op die manier hopen we dat zo veel mogelijk mensen alsnog de kans krijgen om na afloop van de training een drankje te doen. Desondanks kan het voorkomen dat het clubhuis op een gegeven moment “vol” is. Dit betekent dat er niet altijd voor iedereen een plek is om na de training een drankje te doen.

We snappen dat deze maatregelen waarschijnlijk één en ander minder gezellig en spontaan maken dan “vroeger”. Maar u zult ongetwijfeld met ons eens zijn dat de vrijheid van toegang tot sport, voor àlle leden, een hogere prioriteit kent dan een drankje aan de bar van het clubhuis. Daarnaast kan bij controle van handhaving het overtreden van de richtlijnen een boete voor de club betekenen, iets waar we uiteraard niet op zitten te wachten.

Dat er een aangepaste indeling van het clubhuis wordt gemaakt is een eerste stap, maar minstens zo belangrijk is dat de richtlijnen door alle leden worden gevolgd en wij elkaar hierbij helpen. Alleen met de hulp en inzet van ons allemaal kunnen we ons clubhuis beschikbaar houden voor een drankje na afloop van de trainingen!

Meer informatie omtrent de mogelijke “heropening” van de bar in het clubhuis volgt.

Dinsdag 30 juni 2020 – Bericht van de voorzitters waterpolo en wedstrijdzwemmen aan de waterpoloërs en wedstrijdzwemmers van d’ELFT.

Per woensdag 1 juli gaan de versoepelingen van de coronamaatregelen in die vorige week door de Rijksoverheid zijn aangekondigd. Dit betekent dat er zowel voor de waterpoloërs als voor de wedstrijdzwemmers (veel) meer mogelijk is. Het nieuwe protocol zal in zijn volledigheid binnenkort worden gepubliceerd op de website. Graag delen we voor nu alvast de hoofdpunten voor de afdelingen waterpolo en wedstrijdzwemmen.

Waterpolo

De hoofdpunten voor het waterpolo zijn als volgt:

 • Er gelden geen restricties meer ín het water (dus geen 1,5 meter afstand);
 • Buiten het zwembadwater, op de kant, gelden er geen restricties meer voor personen tot en met 17 jaar;
 • Voor personen van 18 jaar en ouder geldt echter nog steeds dat er 1,5 meter afstand gehouden dient te worden wanneer je niet in het water ligt;
 • De routing van en naar de zwemzaal blijft gehandhaaft;
 • Er mag niet gedoucht worden in het zwembad, douche dus thuis;
 • Er mogen maximaal zes personen tegelijk in één kleedkamer. Zijn de kleedkamers vol? Dan dient er dus gewacht te worden;
 • Het clubhuis gaat open en er kan weer een drankje genuttigd worden. Dit mag alleen op 1,5 meter afstand en zittend op een stoel of barkruk.
  Let op: vol = vol!

6 juli: wijziging trainingstijden
Er kan tot aan de zomervakantie (20 juli a.s.) nog door ieder team één uur per week getraind worden. Vanaf 6 juli gaat dit met twee à drie teams tegelijkertijd. Zodoende beperken we mogelijke drukte in de zwemzaal, kleedkamers en om het zwembad. Deze nieuwe trainingstijden vind je hier.

Tribune
De tribune blijft gesloten. Het is niet mogelijk om vanaf de tribune trainingen te volgen van bijvoorbeeld uw kind(eren).

Wedstrijdzwemmen

De hoofdpunten voor het wedstrijdzwemmen zijn als volgt op te delen in ‘versoepelingen’ en ‘ongewijzigde maatregelen’:

Versoepelingen

 • Alle beperkingen in het water zijn opgeheven. Dit betekent dat er weer “normaal” getraind kan worden, dus met een “onbeperkt” aantal zwemmers per baan;
 • De indelingen voor wedstrijdzwemmen zoals die gebruikt werden in de afgelopen weken komen te vervallen. Zwemmers kunnen dus weer meer dan één keer per week trainen;
 • In kleedkamers na afloop van de training geldt voor zwemmers t/m 17 jaar oud geen beperking meer van 1,5 meter afstand;
  N.B.: zwemmers van 18 jaar en ouder dienen nog wel 1,5 meter afstand te houden van alle overige zwemmers. Zij kleden zich om in de vakken die in de kleedkamer staan aangegeven.
 • De materialen uit het materiaalhok (plankjes, pull buoys e.d.) mogen weer gebruikt worden.

Ongewijzigde maatregelen

 • Zwemmers komen nog steeds via de zijdeur van het d’ELFT-clubhuis binnen;
 • Zwemmers komen in zwemkleding aan in het zwembad. “Omkleden” voor de training gebeurt aan de badrand;
 • De douches worden nog steeds niet gebruikt. Dit om vertraging bij de doucheruimte te voorkomen;
 • Zwemmers van 19 jaar en ouder houden nog steeds afstand op de kant en in de kleedkamers;
 • Er zijn geen ouders als toeschouwers aanwezig bij de training. De tribune blijft gesloten;
 • Met betrekking tot de training op de vrijdag: deze training is nog niet beschikbaar voor minioren (minioren blijven trainen op maandag en zaterdag tot aan de zomervakantie). 

We hopen dat bovenstaande informatie duidelijk (genoeg) is. Mocht je hier nog vragen over hebben, dan horen we dit graag!

Waterpoloërs kunnen mailen met waterpolo@d-elft.nl of contact opnemen met Maarten Weehuizen.

Wedstrijdzwemmers kunnen mailen met wedstrijdzwemmen@d-elft.nl of contact opnemen met Victor den Heijer.


Zondag 21 juni 2020 – Bericht van het Bestuur d’ELFT aan alle leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

Beste leden,

Gelukkig kunnen we sinds een aantal weken weer zwemmen, al is dit natuurlijk nog niet zoals we dat gewend zijn. Wij zijn, als bestuur, nog steeds continue bezig om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen blijven zwemmen. In deze update vertellen we wat wij precies doen en wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de contributie, de algemene ledenvergadering en de zomerstop.

Huidige actiepunten bestuur

 • We hebben zeer regelmatig contact met zwembad Kerkpolder. De mogelijkheden binnen de opgelegde maatregelen worden zodoende constant afgestemd;
 • Daarbij wordt het protocol voor veilig zwemmen ingericht en up-to-date gehouden;
 • De aanvraag voor ‘Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)’ is afgerond. En deze is inmiddels toegekend;
 • In samenwerking met de Sportraad van Delft dringen wij aan bij gemeente en zwembad op compensatie van de betaalde huur gedurende de periode dat zwembad Kerkpolder gesloten was.

contributie

We hebben op dit moment nog geen duidelijkheid over of/hoeveel d’ELFT gecompenseerd wordt. We kunnen op dit moment dus nog niet zeggen wat de gevolgen zijn voor de contributie én zijn genoodzaakt deze nog steeds te innen. Als hier meer duidelijkheid over is wordt hier uiteraard direct over gecommuniceerd.

ALV

De geplande algemene ledenvergadering (ALV)  van 15 april jl. heeft geen doorgang gevonden. Het is helaas geen optie om de ALV voor de zomervakantie alsnog te organiseren. De nieuwe datum is: 30 september 202o. Tijdens deze ALV zal het bestuur verantwoording afleggen voor het beleid en financiën van 2019, alsmede ook de (financiële) gevolgen van de coronacrisis.

Je kunt je nog steeds aanmelden als kandidaat bestuurslid! Zie: https://d-elft.nl/2020/02/26/vacatures-bestuur/.

Trainingen en Zwemlessen

De huidige opzet van zowel de trainingen als de zwemlessen zal op de huidige wijze worden gevolg tot de zomervakantie (per maandag 20 juli a.s.). Naar een opzet van de trainingen tijdens de zomerstop wordt momenteel gekeken. Hierover wordt ter zijner tijd gecommuniceerd met alle leden.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Met sportieve groet,
Bestuur d’ELFT


Donderdag 6 mei 2020 – Bericht van het Bestuur d’ELFT aan alle leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

Beste leden,

Gisteravond is aangekondigd dat vanaf volgende week (11 mei) de zwembaden weer open mogen gaan. Daarbij gelden uiteraard nog wel strikte maatregelen die leiden tot het opstellen van een protocol door de samenwerkende partijen binnen de zwembranche. Hierna is het aan de zwembadexploitant om instructies aan te leveren die een eventuele opstart van ons verenigingsleven (deels) mogelijk maakt.

Natuurlijk zijn we erg blij met dit nieuws! Binnen d’ELFT is er in een eerder stadium al een plan gemaakt hoe we trainingen/zwemlessen kunnen verzorgen waarbij we de 1,5m-regel aanhouden. Nu is het even wachten op het protocol en de instructies van Zwembad Kerkpolder. Hierna kunnen we hopelijk duiden wanneer en (vooral) hoe de heropening van het zwembad eruit ziet.

Zodra dat bekend is, zullen we zo snel mogelijk aangeven hoe de opstart van onze trainingen en/of zwemlessen eruit gaat zien.

Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Met sportieve groet,
Bestuur d’ELFT


Woensdag 15 april 2020 – Bericht van het Bestuur d’ELFT aan alle leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

Beste leden,

Als gevolg van de corona-maatregelen zijn er nu zo’n vijf weken geen wedstrijden, trainingen en lessen meer. We hopen dat jullie en jullie vrienden en familie nog gezond zijn en dat jullie een manier gevonden hebben om fit te blijven.

d’ELFT volgt nog steeds de landelijke richtlijnen van het RIVM, dus tot 28 april zijn er geen verenigingsactiviteiten.

Wat doen we?

Ondertussen zit het bestuur niet stil. We video-vergaderen om de week. We spreken dan over de contacten die we hebben met Kerkpolder en de Sportraad, over het eventueel verminderen van de badhuur. De focus van partijen als de gemeente en Sportfondsen Delft ligt op dit moment echter niet bij (sport)verenigingen. Dat betekent dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt voor enige compensatie. Sportfondsen Delft doet juist beroep op onze solidariteit om de geboekte uren gewoon te betalen.

Uiteraard hebben we d’ELFT aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om zo een beroep te doen op de eenmalige tegemoetkoming van (maximaal) € 4.000,- op grond van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ook daarover hebben we nog geen bericht ontvangen.

Op de achtergrond gaan ook de voorbereidingen voor het volgende seizoen als gebruikelijk door.

Contributie

Om als vereniging niet in de financiële problemen te komen, moeten wij een beroep doen op jullie solidariteit en vragen we jullie daarom om de contributie zoals gebruikelijk te betalen.

We missen namelijk ook de barinkomsten. Verder gaan naast de badhuur ook de overige kosten gewoon door zoals de KNZB-bijdrage voor lidmaatschap, verzekering en startnummers.

Als duidelijk zou worden dat we een deel van de badhuur niet hoeven te betalen, of op een andere manier worden gecompenseerd, zullen we dat bekend maken en het bedrag verdisconteren met de contributie.

Wanneer melden we ons weer?

We kiezen er voor om updates te plaatsen als er ook daadwerkelijk iets nieuws te melden valt. Dan staat er dus niet elke week een bericht op de website. Maar zou gauw er iets te melden is, horen jullie dat! Dat zal in ieder geval eind april zijn, want dan is bekend of er weer activiteiten kunnen worden opgestart.

Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Met sportieve groet,
Bestuur d’ELFT