[6 nov] Coronatoegangsbewijs

Per zaterdag 6 november geldt er een nieuwe coronamaatregel die invloed heeft op het bezoek aan Zwembad Kerkpolder. Voor alle sporttakken geldt het volgende:

Het zwembad is voor alle bezoekers (leden, bezoekende sporters, ouders, publiek) vanaf 18 jaar alleen toegankelijk wanneer een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) getoond kan worden in de vorm van een QR-code in combinatie met een geldig identificatiebewijs.

De CTB-verplichting geldt niet voor trainers/coaches (tevens van de uit-clubs), vrijwilligers (bardiensten) en officials (scheidsrechters en jurytafel).

Aanvullend is er het dringend advies om buiten het water 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Naast het handhaven van de maatregel en het advies blijven de basisregels voor iedereen gelden:

  • was regelmatig je handen;
  • hoest/nies in je elleboog;
  • blijf thuis als je corona-gerelateerde klachten hebt.

Allereerst

We willen voorop stellen dat we deze maatregel verschrikkelijk vinden. We beseffen dat dit verstrekkende gevolgen heeft voor een aantal van onze leden, hun ouders en andere bezoekers waardoor zij (voorlopig) niet kunnen deelnemen aan of toekijken bij d’ELFT-activiteiten in het zwembad.

Toch moeten we besluiten om vanaf zaterdag 6 november de controles uit te voeren en daarbij leden, hun ouders en andere bezoekers zonder geldige QR-code in de CoronaCheck-app geen toegang tot de d’ELFT-activiteiten te geven. Het niet handhaven van deze nieuwe regels kan zeer vervelende en verstrekkende gevolgen hebben voor de vereniging. We willen niet het risico lopen om door het niet handhaven van de maatregelen als vereniging te worden beboet of dat er helemaal geen d’ELFT-activiteiten meer kunnen plaatsvinden in het zwembad.

Ik heb geen geldige QR-code, wat nu?

Leden (en andere bezoekers) zonder geldige QR-code die het zwembad willen bezoeken tijdens d’ELFT-activiteiten mogen wij geen toegang verlenen tot het zwembad. We verzoeken iedereen die geen geldige QR-code heeft buiten het zwembadgebouw te blijven.

N.B.: een geldige QR-code kan worden opgehaald in de CoronaCheck-app na het ontvangen van vaccinaties of het af laten nemen van een coronatest. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Gezocht: vrijwilligers voor toegangscontroles

Om de coronatoegangsbewijs-controles te kunnen uitvoeren, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om de controles goed te laten verlopen. Het bestuur zal het voortouw nemen in het doen van de controles, maar zeker op wedstrijddagen (zaterdagen) kunnen we hierbij extra hulp gebruiken. Als je wilt meehelpen kan je je aanmelden via: secretaris@d-elft.nl.

Tenslotte

We hopen met bovenstaande iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en willen iedereen bij voorbaat danken voor de medewerking.

Mocht je over dit onderwerp vragen hebben en/of contact willen opnemen met het bestuur, dan kan dat via: secretaris@d-elft.nl.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT