COVID-19

Per zaterdag 25 september gelden er nieuwe coronamaatregelen die ook invloed hebben op het gebruik en/of bezoek van het Kerkpolderbad. Voor alle sporttakken gelden de volgende aanpassingen/versoepelingen:

  • Zowel voor als na de training kan er weer gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en douches;
  • Leden kunnen ook weer gebruik maken van de verenigingsingang. Het is dus niet meer nodig om via de achteringang van het clubhuis naar binnen te gaan;
  • De 1,5m-regel vervalt op alle plaatsen in het zwembad en andere ruimtes.

Let op: de belangrijkste regel is en blijft nog steeds “bij klachten: blijf thuis!”

Diplomazwemmen

Voor diplomazwemmen is een uitgebreide brief gemaakt om ouders/verzorgers te informeren. Deze brief is hier te vinden.

Beleid toegang d’ELFT-clubhuis

Vanuit de overheid zijn bij de aanpassingen van de coronamaatregelen per 25 september ook nieuwe regels ingesteld voor horeca. Het clubhuis van d’ELFT valt ook onder deze regelgeving. 

We willen onze club (en dus ook ons clubhuis) zo veel mogelijk openstellen voor onze leden en iedereen die met onze vereniging te maken heeft. Dit moet echter ook in een veilige omgeving gebeuren waarbij gezondheid en verantwoord gebruik voorop staat. Daarom zal de regelgeving vanuit de overheid op dit gebied worden gevolgd.

Concreet betekent dit het volgende voor het gebruik van het clubhuis:

  • In het clubhuis wordt gecontroleerd op het bezit van een coronapas (geldige QR-code) voor aanwezigen van 13 jaar en ouder. Het verzoek aan iedereen is om mee te werken met deze controles;
  • Als bij controle blijkt dat iemand geen geldige QR-code kan of wil overleggen, dan wordt diegene verzocht het clubhuis te verlaten;
  • Mocht er om wat voor reden dan ook discussie komen over het toegangsbeleid, dan zal er worden doorverwezen naar het bestuur van d’ELFT.

Het niet volgen van deze regels kan verregaande consequenties hebben voor de vereniging en het clubhuis, zowel financieel als voor de beschikbaarheid van het clubhuis zelf. Dit willen wij als club niet riskeren. Daarom verzoeken we iedereen om mee te werken en zich aan bovenstaande maatregelen te houden.

Als je vragen hebt over bovenstaande, dan horen wij dat uiteraard graag. Neem hiervoor contact op met het bestuur via secretaris@d-elft.nl.