Algemene informatie

Stichting Topsport Delft is opgericht door drie leden van Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT. De stichting faciliteert het beoefenen van het hoogst haalbare niveau waterpolo.

Het eerste herenteam van de waterpolotak van d’ELFT is onlangs, na kampioenschap, gepromoveerd naar de 2e klasse Bond. Om deze ontwikkeling door te kunnen trekken dienen er meer middelen ingezet te worden. Denk aan: fysiotherapie, voedingsadviezen, droogtraining, video-analyse, etc.

Deze middelen kunnen echter niet vanuit de vereniging bekostigd worden. De stichting concentreert zich op het bekostigen van de nieuw benodigde middelen, en maakt het mogelijk om topsport te beoefenen bij d’ELFT.

Zo organiseerde de stichting een Sponsordiner in samenwerking met het eerste waterpolo herenteam van d’ELFT. Afgelopen april stond het Bedrijventoernooi gepland in zwembad Kerkpolder. Helaas is dit evenement uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Wel heeft de oliebollenactie doorgang gevonden. De opbrengsten van deze evenementen komen geheel ten goede aan het faciliteren van topsport bij d’ELFT.

TIP: Volg de herenselectie dit seizoen op de voet via Instagram en Facebook.


Contact:
Bestuur:
Datum van oprichting:

info@topsportdelft.nl
Guus Grit, Niek Nieuwenbroek en Ron Bakhuis
12 september 2019