Wedstrijdprotocol

Iedereen die een bezoek brengt aan Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT (als speler, official, staflid of anderszins) dient kennis te hebben genomen van dit protocol en is op de hoogte van de algemene coronamaatregelen.

Bezoekende teams dienen zich voorafgaand aan hun bezoek aan d’ELFT online te registeren.

Dit protocol is een aanvulling op de al eerder gepubliceerde en in werking zijnde protocollen en richtlijnen: 

Algemeen

 • Sporters en officials komen in badkleding naar het zwembad (voor de wedstrijd is er geen mogelijkheid tot volledig omkleden in het zwembad!);
 • Tijdens wedstrijden zal er een Corona Verantwoordelijke zijn die als aanspreekpunt fungeert voor de bezoekende ploeg. De Corona Verantwoordelijke zorgt ervoor dat het protocol wordt nageleefd;
 • Kom zonder publiek naar de wedstrijd. In zwembad Kerkpolder is géén plek voor publiek, ook niet voor ouders;
 • Begeleiders en chauffeurs van bijvoorbeeld jeugdteams kunnen wel buiten (naast de ingang tot het clubhuis) de wedstrijd volgen door de ramen;
 • Bij seniorenteams is de coach/aanvoerder verantwoordelijk voor het volgen van de coronarichtlijnen door het team;
 • Bij jeugdteams is dit de coach/begeleider;
 • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen).

Thuis

 • Ga voordat je van huis gaat naar de wc om het wc-gebruik in het zwembad te beperken;
 • Doe thuis al je zwemkleding aan! Trek daaroverheen makkelijk zittende (sport)kleding die je makkelijk kan uit- en aantrekken.

Voor de wedstrijd

 • De zwemzaal wordt betreden via de zijkant van het zwembadgebouw, buitenom via het clubhuis, zie hiervoor de looproute;
 • Bezoekende teams gaan als één groep naar binnen, niet individueel;
 • Bezoekende teams registreren zich vooraf via: https://d-elft.nl/registratie/
 • Bij binnenkomst handen desinfecteren;
 • In clubhuis schoenen uit en meteen doorlopen naar zwemzaal (niet in clubhuis
  ophouden of omkleden!);
 • Teams gaan pas de zwemzaal binnen als de voorgaande wedstrijd is begonnen en de teams van de wedstrijd die dààrvoor plaats vond de zwemzaal hebben verlaten;
 • Teams gaan max. 20 minuten voor aanvang van hun eigen wedstrijd de zwemzaal in;
 • Omkleden bij de banken tegen het raam in het gebied voor jouw team (uit- of thuisgebied);
 • Warming-up/wachten op de wedstrijd mag alleen in het gebied van jouw team;
 • 60 seconden voor het einde van de wedstrijd achter de doelen opstellen zodat je meteen het water in kan gaan als de voorgaande wedstrijd is afgelopen;
  • Thuisteam in de hoek aan glijbaan-zijde.
  • Bezoekende team in de hoek aan duikplank-zijde.
Looproute waterpolo wedstrijdprotocol
Looproute waterpolo wedstrijdprotocol

Tijdens de wedstrijd

 • Wanneer de voorgaande wedstrijd is afgelopen, wordt zo snel mogelijk het water betreden;
 • Het water wordt betreden in de hoek van het zwembad aan kant van de tribune (zie looptroute);
 • Gedurende de wedstrijd blijven de wissels en begeleiding ten alle tijden op de bank zitten en houden 1.5 meter afstand van elkaar;
 • Wissels en begeleiding praten of roepen niet met stemverheffing;
 • Officials worden in geen enkele situatie benaderd tot minder dan 1.5m

Na de wedstrijd

 • Na de wedstrijd het water zo snel mogelijk verlaten aan de raamkant van het bad;
 • Geen handen schudden na de wedstrijd;
 • Het bezoekende team pakt zo snel mogelijk zijn/haar spullen en gaat zich omkleden in de kleedkamers;
 • Thuis spelende teams wachten in het ‘thuis’-gebied tot het bezoekende team is
  omgekleed;
 • Coaches/begeleiders kunnen zwemzaal via gele deuren verlaten;
 • Douches worden niet gebruikt om opstopping te voorkomen;
 • Maximaal 6 personen per kleedkamer;
 • Na het omkleden wordt het zwembad en het zwembadterrein zo snel mogelijk verlaten.

Officials

 • Officials schudden geen handen;
 • Officials komen het zwembad ook binnen aan de zijkant, via clubhuis;
 • Zij kunnen direct doorlopen naar het officialgebied van het zwembad;
 • Het officialgebied van het zwembad (jurytafel onder de tribune) is alleen toegankelijk voor officials;
 • Na de wedstrijd kunnen de officials de zwemzaal verlaten via de rechtstreekse deur naar de hal (gele deur tussen doucheruimte en clubhuis);
 • De leden van de jurytafel worden afgeschermd door een spatscherm, de onderlinge afstand hoeft dan geen 1.5m te zijn;
 • Bij de jury zijn reinigingsdoekjes aanwezig om jurymateriaal (tablet, bediening van het scorebord, etc.) schoon te maken;
 • Bij elke jurywissel wordt het jurymateriaal gereinigd;
 • Voor officials zijn flesjes water beschikbaar, deze worden niet gedeeld.

Tribune en clubhuis

 • De tribune en het clubhuis zijn tot nader orde gesloten;
 • Niemand houdt zich op in het clubhuis, deze dient enkel als toegang tot de zwemzaal voor teams, officials en stafleden;
 • De wedstrijden worden gespeeld zonder publiek (ook geen ouders).

Voor de volledigheid vind je hier de volledige en meest huidige versies van het d’ELFT Waterpolo wedstrijdprotocol en het d’ELFT Coronaprotocol.


Corona coördinator waterpolo: Maarten Weehuizen.