Waterpolo wedstrijdprotocol

Update 25 februari 2022Iedereen die een bezoek brengt aan Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT (als speler, official, staflid of anderszins) dient kennis te hebben genomen van dit protocol en is op de hoogte van de algemene coronamaatregelen.

Dit protocol is een aanvulling op de al eerder gepubliceerde en in werking zijnde protocollen en richtlijnen: 

Nieuwe versoepelingen per 25 februari

Alle maatregelen zijn komen te vervallen per 25 februari jl.

De basisregel blijft gelden: bij klachten, blijf thuis.


Corona coördinator waterpolo: Maarten Weehuizen.