Wedstrijdzwemmen

Bij d’ELFT is er voor alle leeftijden en niveaus de mogelijkheid om te trainen en om wedstrijden te zwemmen. Afhankelijk van je leeftijd en je niveau kan je meetrainen met één van de zwemmersgroepen. We verwachten van alle zwemmers die trainen bij d’ELFT ook dat zij deelnemen aan wedstrijden. Hieronder staan de meest gangbare wedstrijden waar d’ELFT aan meedoet beschreven:

KNZB-verenigingszwemcompetitie (Veco)

De KNZB-zwemcompetitie is voor zwemmers vanaf 12 jaar. d’Elft komt in deze competitie samen met de vereniging Albion als één team uit onder de naam Albion d’Elft. Dit team zwemt in het seizoen 2017-2018 in de landelijke A-klasse, één klasse onder de Hoofdklasse. Voor deze competitie telt het teamresultaat, dus is afmelden voor deze wedstrijd alleen mogelijk in overleg met de zwemtrainers.

Swimkick/Miniorenwedstrijden

Swimkick/Miniorenwedstrijden zijn bedoeld voor zwemmers tot 12 jaar. Beginnende wedstrijdzwemmers komen uit op de korte(re) Swimkick-nummers. Meer ervaren zwemmers starten op de (langere) miniorennummers. Op deze laatste nummers kunnen zwemmers zich plaatsen voor de Regio miniorenfinales die aan het eind van het seizoen worden georganiseerd.

Regiokampioenschappen

Op de Regiokampioenschappen zijn de kampioenschappen voor verenigingen uit Zuid-Holland (Regio West). Zowel op de kortebaan (eind november) als op de langebaan (eind mei) worden deze kampioenschappen gezwommen. Voor deelname aan deze wedstrijden moeten limieten worden behaald.

Nederlandse (junioren/jeugd) kampioenschappen

De Nederlandse kampioenschappen worden zowel op de kortebaan (december) als op de langebaan (juni) georganiseerd. De junioren en jeugdzwemmers kunnen meedoen aan de Nederlandse junioren/jeugdkampioenschappen (NJJK), voor de senioren zijn er de regulieren Nederlandse kampioenschappen. Voor alle N(JJ)K’s dienen limieten te worden gezwommen.

Niveauwedstrijden

Niveauwedstrijden zijn bedoeld voor zwemmers die (nog) niet het niveau van de Regiokampioenschappen hebben. Aan deze wedstrijden mag iedereen meedoen die nog niet sneller heeft gezwommen dan de limiettijden voor het betreffende nummer op de Regiokampioenschappen.

Jeugd in Opleiding (JiO)

Tijdens deze wedstrijden worden de beginnende zwemmers in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met een echte wedstrijd. De wedstrijden duren niet al te lang en er worden voornamelijk korte afstanden gezwommen. De wedstrijden zijn altijd in de buurt. Voor deze groep worden meestal per seizoen acht wedstrijden georganiseerd. Vier JiO – en vier Swimkick wedstrijden. Swimkick wedstrijden worden gesponsord door de KNZB. De JiO wedstrijden worden betaald door de zwemverenigingen.

Masterswedstrijden

Vanaf het jaar dat een zwemmer 20 jaar wordt kan hij/zij meedoen aan Masterswedstrijden. Bij deze wedstrijden wordt gezwommen in leeftijdscategorieën van vijf jaar (20+, 25+ etc.). Voor deze zwemmers worden ook de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen (ONMK) georganiseerd op zowel de kortebaan (januari) als de langebaan (mei). Kwalificatie voor deze kampioenschappen wordt behaald door op het betreffende zwemnummer een officiële tijd te zwemmen.

Leeftijdscategorieën

Zwemmers zijn voor het wedstrijdzwemmen ingedeeld in leeftijdsgroepen lopend van minioren 1 t/m minioren 5 (meisjes) / 6 (jongens), junioren 1 t/m 3 meisjes, junioren 1 t/m 4 jongens, jeugd 1 en 2 en senioren.

De indeling van de leeftijdscategorieën voor het seizoen 2017-2018 is:

Jaargang Meisjes Jongens
2012* Minioren 1* Minioren 1*
2011 Minioren 1 Minioren 1
2010 Minioren 2 Minioren 2
2009 Minioren 3 Minioren 3
2008 Minioren 4 Minioren 4
2007 Minioren 5 Minioren 5
2006 Junioren 1 Minioren 6
2005 Junioren 2 Junioren 1
2004 Junioren 3 Junioren 2
2003 Jeugd 1 Junioren 3
2002 Jeugd 2 Junioren 4
2001 Senioren 1 Jeugd 1
2000 Senioren 2 Jeugd 2
1999 Senioren open Senioren 1
1998 Senioren open Senioren 2
1997 en eerder Senioren open Senioren open

* = zwemmers uit 2012 mogen in 2018 meedoen aan wedstrijden vanaf de dag dat ze 6 jaar zijn.