Wedstrijdzwemmen

Bij d’ELFT is er voor alle leeftijden en niveaus de mogelijkheid om te trainen en om wedstrijden te zwemmen. Afhankelijk van je leeftijd en je niveau kan je meetrainen met één van de zwemmersgroepen. We verwachten van alle zwemmers die trainen bij d’ELFT ook dat zij deelnemen aan wedstrijden. Hieronder staan de meest gangbare wedstrijden waar d’ELFT aan meedoet beschreven:

KNZB-verenigingszwemcompetitie (Veco)

De KNZB-zwemcompetitie is voor zwemmers vanaf 12 jaar. d’Elft komt in deze competitie samen met de vereniging Albion als één team uit onder de naam Albion d’Elft. Dit team zwemt in het seizoen 2022-2023 in de B-klasse Regio West. Voor deze competitie telt het teamresultaat, dus is afmelden voor deze wedstrijd alleen mogelijk in overleg met de zwemtrainers.

Swimkick/Miniorenwedstrijden

Swimkick/Miniorenwedstrijden zijn bedoeld voor zwemmers tot 12 jaar. Beginnende wedstrijdzwemmers komen uit op de korte(re) Swimkick-nummers. Meer ervaren zwemmers starten op de (langere) miniorennummers. Op deze laatste nummers kunnen zwemmers zich plaatsen voor de Regio miniorenfinales die aan het eind van het seizoen worden georganiseerd.

Provinciale kampioenschappen

Op de provinciale kampioenschappen zijn de kampioenschappen voor verenigingen uit Zuid-Holland (Regio West). Zowel op de kortebaan (eind november) als op de langebaan (eind mei) worden deze kampioenschappen gezwommen. Voor deelname aan deze wedstrijden moeten limieten worden behaald.

Nederlandse (junioren) kampioenschappen

De Nederlandse kampioenschappen worden zowel op de kortebaan (december) als op de langebaan (juni) georganiseerd. De juniorenzwemmers kunnen meedoen aan de Nederlandse junioren kampioenschappen (NJK), voor de senioren zijn er de regulieren Nederlandse kampioenschappen. Voor alle N(J)K’s dienen limieten te worden gezwommen.

Niveauwedstrijden

Niveauwedstrijden zijn bedoeld voor zwemmers die (nog) niet het niveau van de provinciale kampioenschappen hebben. Aan deze wedstrijden mag iedereen meedoen die nog niet sneller heeft gezwommen dan de limiettijden voor het betreffende nummer op de provinciale kampioenschappen.

Jeugd in Opleiding (JiO)

Tijdens deze wedstrijden worden de beginnende zwemmers in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met een echte wedstrijd. De wedstrijden duren niet al te lang en er worden voornamelijk korte afstanden gezwommen. De wedstrijden zijn altijd in de buurt. Voor deze groep worden meestal per seizoen acht wedstrijden georganiseerd. Vier JiO – en vier Swimkick wedstrijden. Swimkick wedstrijden worden gesponsord door de KNZB. De JiO wedstrijden worden betaald door de zwemverenigingen.

Masterswedstrijden

Vanaf het jaar dat een zwemmer 20 jaar wordt kan hij/zij meedoen aan Masterswedstrijden. Bij deze wedstrijden wordt gezwommen in leeftijdscategorieën van vijf jaar (20+, 25+, etc.). Voor deze zwemmers worden ook de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen (ONMK) georganiseerd op zowel de kortebaan (januari) als de langebaan (mei). Kwalificatie voor deze kampioenschappen wordt behaald door op het betreffende zwemnummer een officiële tijd te zwemmen.

Leeftijdscategorieën

Zwemmers zijn voor het wedstrijdzwemmen ingedeeld in leeftijdsgroepen lopend van minioren 1 t/m minioren 5 (meisjes) / 6 (jongens), junioren 1 t/m 4, jeugd 1 en 2 en senioren.

De indeling van de leeftijdscategorieën voor het seizoen 2022-2023 is:

JaargangMeisjesJongens
2017*Minioren 1*Minioren 1*
2016Minioren 1Minioren 1
2015Minioren 2Minioren 2
2014Minioren 3Minioren 3
2013Minioren 4Minioren 4
2012Minioren 5Minioren 5
2011Junioren 1Minioren 6
2010Junioren 2Junioren 1
2009Junioren 3Junioren 2
2008Junioren 4Junioren 3
2007Jeugd 1Junioren 4
2006Jeugd 2Jeugd 1
2005Senioren openJeugd 2
2004Senioren openSenioren open

* = zwemmers uit 2017 mogen in 2023 meedoen aan wedstrijden vanaf de dag dat ze 6 jaar zijn.