d’ELFT waterpolovisie gepubliceerd

Na meerdere feedbackrondes met de WPC, aanvoerders, leden, (hoofd)trainers, de jeugdcoördinator en (oud-)bestuursleden presenteren we hierbij met trots de d’ELFT waterpolovisie.

Met deze visie willen we een beeld scheppen van de toekomst van waterpolo binnen d’ELFT en beschrijven op welke manier we daar zouden willen komen.

Bekijk en download hier de gehele d’ELFT waterpolovisie in PDF

De waterpolovisie richt zich op 3 pijlers:
1) De d’ELFT gemeenschap
2) Competitief sporten
3) Gezondheid & recreatie
… waarbij het belangrijk is dat alle drie de pijlers in balans zijn; geen enkele pijler kan zonder de ander gedijen.

Een grote focus van de waterpolovisie ligt op het trainen, de opleiding en het motiveren van de Jeugd.

Verder zijn er beleidspunten opgesteld rondom teamdoelstellingen, ondersteuning en begeleiding van trainers, samenwerkingen met andere clubs, in- en doorstroom van leden, samenwerkingen met andere d’ELFT-afdelingen, en de manier waarop de visie wordt geborgd in de vereniging.

Ten slotte hebben we een opzet gemaakt voor acht werkstromen, waarmee de visie (in nauwe samenwerking met de WPC, andere commissies en leden) geïmplementeerd zal worden.

We zien ernaar uit om met de visie aan de slag te gaan en hopen ook op jullie inzet en input hierbij. Mocht je daarom geïnteresseerd zijn om te helpen bij een van de de verschillende werkstromen, of heb je feedback over punten uit de waterpolovisie, horen we dat graag via: waterpolovisie@d-elft.nl

– Waterpolovisiecommissie d’ELFT