Diplomazwemmen

In 2024 wordt er in het totaal drie keer afgezwommen. Het diplomazwemmen is evenredig over het jaar verdeeld, rekening houdend met de schoolvakanties. Dit jaar is het diplomazwemmen op de dinsdagen 19 maart 2024, 18 juni 2024 en 19 november 2024. Het diplomazwemmen is de afronding van een zwemtraject voor een kind.

Proefzwemmen

Het doel van proefzwemmen is om de kandidaten te selecteren die gaan deelnemen aan het diplomazwemmen. Alle kinderen in het badje doen automatisch mee met het proefzwemmen, aangezien het een reguliere les betreft. Het proefzwemmen vindt in twee afzonderlijke lessen plaats: gekleed (onderdeel ‘survival’) en in gewone zwemkleding. Proefzwemmen  wordt minimaal één week voor de daadwerkelijke datum van het diplomazwemmen gehouden.

Data proefzwemmen 2024
DagSurvivalBadkleding
Dinsdag5 maart12 maart
Vrijdag1 maart8 maart
DagSurvivalBadkleding
Dinsdag4 juni11 juni
Vrijdag31 mei7 juni
DagSurvivalBadkleding
Dinsdag 5 november12 november
Vrijdag 1 november8 november
Data Diplomazwemmen 2024

Dinsdag 19 maart, 18 juni en 19 november 2024

Tijdens het proefzwemmen beoordelen de zweminstructeurs de vaardigheden van uw kind. Alle onderdelen die bij het diplomazwemmen worden uitgevoerd, worden uitgevoerd tijdens het proefzwemmen. Uw kind moet dan ook beide proefzwemlessen aanwezig zijn. Tevens dient de kleding voor het gekleed zwemmen in orde te zijn bij het proefzwemmen. Scroll naar beneden voor een overzicht van de kledingeisen.

Het zwemmen met kleding wordt door de badjes B en C doorgaans de week voor het proefzwemmen beoordeeld, omdat anders niet alle onderdelen uitgevoerd kunnen worden tijdens het reguliere proefzwemmen. U ontvangt hier ook per mail informatie over van de badcoördinator.

Het is vanzelfsprekend dat de lange termijn ontwikkeling van uw kind in de gaten wordt gehouden. Er wordt door de instructeurs ook af en toe tussentijds beoordeeld om deze ontwikkeling in kaart te brengen. Het proefzwemmen wordt echter gezien als de belangrijkste gelegenheid om te zien of uw kind vaardig genoeg is om het diploma te behalen. Afwezigheid tijdens het proefzwemmen leidt dus automatisch tot uitsluiting. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, neem dan contact op met de badcoördinator zodat er een regeling getroffen kan worden.

Let op: kinderen die twee keer per week zwemmen worden in de regel alleen de eerste proefzwemles beoordeeld. Als de tweede prestatie aanzienlijk beter is, dan wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Na afloop van het proefzwemmen horen de kinderen na het omkleden, in de hal van het zwembad, of zij mogen diplomazwemmen. U krijgt op papier alle informatie en een toegangsbewijs dat u mee dient te nemen naar het diplomazwemmen. De instructeurs staan u graag te woord om uit te leggen waarom uw kind nog niet mag gaan diplomazwemmen. Om teleurstelling tijdens het feestelijke diplomazwemmen te voorkomen, laten wij kinderen alleen diplomazwemmen als de instructeurs overtuigd zijn van hun kunnen.

Diplomazwemmen

Het diplomazwemmen wordt georganiseerd door de werkgroep diplomazwemmen. De data voor het diplomazwemmen staan bovenaan deze pagina. De eisen voor de diploma’s van het Zwem-ABC zijn terug te vinden bij de respectievelijke diploma’s in het menu. De beoordeling vindt plaats door een examinator van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

Let op: voor de kinderen die op dinsdagavond leszwemmen in badje 5, B en C, en niet deelnemen aan het diplomazwemmen, komt de les die avond te vervallen. Deze lessen kunnen worden ingehaald op de maandag voorafgaand aan hetdiplomazwemmen in het Sportfondsenbad of de vrijdag erna in Kerkpolder.

Procedure diplomazwemmen

Als uw kind vaardig genoeg is gebleken tijdens het proefzwemmen, dan hebt u van de instructeur een informatiebrief en toegangsbewijs ontvangen voor het diplomazwemmen. Neem dit toegangsbewijs samen met het diplomageld mee naar het diplomazwemmen.

Hieronder kunt u de informatie die u per brief hebt ontvangen nalezen:

 1. U meldt zich aan op bovengenoemde datum om 18:00 uur samen met uw kind bij het clubhuis van d’ELFT (aan de zijkant van het zwembad). Daar meldt u uw kind aan.
 2. Neem het toegangsbewijs en het diplomageld mee! Het diplomageld bedraagt € 20,00. U kunt het diplomageld op twee manieren voldoen:
  – contant gepast;
  – of via pinbetaling.
 3. Kom op tijd, aanmelden kan tussen 18:00 en 18:15 uur. Hierna is aanmelden niet meer mogelijk! Kandidaten die te laat zijn of niet kunnen betalen kunnen niet mee doen!
 4. Uw kind ontvangt na de betaling van het diplomageld een examennummer dat hij of zij nodig heeft voor toegang tot de kleedkamers en de zwemzaal.
 5. Uw kind kleedt zich om en wordt bij de doucheruimte opgevangen door een instructeur die de kinderen begeleidt naar de zwemzaal.
 6. U neemt plaats op de tribune via de grote stenen trap aan de kant van het clubhuis. Het is niet toegestaan om de zwemzaal te betreden. Ivm de corona-maatregelen mag elk kind slechts één persoon meenemen.
 7. Het diplomazwemmen start om 18:30 uur en duurt tot ca. 19:30 uur.
 8. De kinderen starten met gekleed zwemmen. Zorg ervoor dat uw kind de juiste kleding aan heeft bij de start van het diplomazwemmen! Deze is hetzelfde als bij het proefzwemmen. Douchen met kleding hoeft niet. (Zie http://d-elft.nl/zwemles/diplomazwemmen.)
 9. Geef uw kind een extra handdoek/badjas mee voor het wachten tussen de onderdelen.
 10. De kinderen horen direct na afloop of zij geslaagd zijn. De diploma’s worden aansluitend feestelijk uitgereikt in het clubhuis van d’ELFT. Ter afsluiting wordt er een groepsfoto gemaakt die op de website geplaatst zal worden. Ivm de corona-maatregelen kan het zijn dat de diploma’s aan de badrand worden uitgereikt.
Kledingeisen bij proef- en diplomazwemmen

De zwemkleding moet los om het lichaam zitten, kleding zoals strakke t-shirts, skinny jeans, leggings etc, zijn niet toegestaan. Daarnaast is trainingskleding zoals trainingsbroeken niet toegestaan.

Alleen schoenen of gymschoenen met harde zool zijn toegestaan. Wij willen u vriendelijk verzoeken om schone schoenen mee te geven aan uw kind. Dit in verband met de hygiene binnen en om de zwemzalen.

Doorgaan of stoppen?

Zodra uw kind zwemdiploma C heeft behaald is uw kind pas echt zwemveilig. Het A- en B-diploma zijn opstapjes hier naartoe. Na het C-diploma kan uw kind verder bij onze vereniging blijven zwemmen bij het Sterrenplan. Daarom gaan wij ervan uit dat uw kind door blijft zwemmen bij ons. Uw kind blijft dus altijd lid, totdat u als ouder het lidmaatschap opzegt. Opzeggen kan op twee manieren:

 1. Via het informatieformulier dat wordt uitgereikt na het succesvol proefzwemmen. U kunt bij het ondertekenen aangeven dat uw kind stopt met zwemmen bij onze vereniging. Indien u specifieke wensen hebt m.b.t. het verwerken van uw persoonsgegevens raden wij u aan op te zeggen via het online opzegformulier (zie punt 2).
 2. Voor de 23e van de maand via het digitale opzegformulier op de website via deze link. Heeft u vragen, neem dan contact op via: elementair@d-elft.nl.

Contact/vragen?

Heeft u nog vragen over het diplomazwemmen? Mail dan naar diplomazwemmen@d-elft.nl. U kunt tevens altijd de badcoördinator om extra informatie vragen.