Diploma C

“Zelfredzaamheid wordt zwemveilig”

Ook voor de eisen die aan diploma C worden gesteld is het uitbouwen van het uithoudingsvermogen van belang, evenals de kwaliteitsverbetering van de zwemslagen. Met name de borst- en rugcrawl verdient hier veel extra aandacht.

Voor het C-diploma worden tenslotte de onderstaande vaardigheden getoetst.
Gekleed: kleding moet over de zwemkleding gedragen worden. Na het onderdeel ‘survival’ MOET de kleding worden uitgetrokken.

C1 proef: Survival
 • Te water gaan met een rol voorover, aansluitend;
 • 15 seconden watertrappen, gevolgd door;
 • 30 seconden verticaal blijven drijven met gebruik van een drijvend voorwerp, gevolgd door;
 • 5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van armen;
 • Te water gaan met een sprong waarbij het hoofd boven water blijft, aansluitend;
 • 100 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp door;
 • zwemmen en één keer over een drijvend voorwerp heen klimmen, proef afronden met;
 • zelfstandig uit het water op de kant klimmen;
 • Te water gaan met een sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen, aansluitend;
 • 1 meter voor een verticaal in het water hangend zeil onder water gaan en onder water zwemmen door het gat in het zeil.
C2 proef: Onder water oriëntatie

> In zwemkleding <

 • Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen);
 • onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt, proef afronden met;
 • naar de oppervlakte zwemmen, oriënteren en bovenkomen in een soort wak.
C3 proef: Conditiezwemmen
 • 75 meter schoolslag, onderbroken door één keer hoofdwaarts richting bodem gaan, gevolgd door;
 • 75 meter enkelvoudige rugslag.
C4 proef: Borst- en rugcrawl
 • 15 meter borstcrawl;
 • 15 meter rugcrawl.
C5 proef: Boven water oriënteren en verplaatsen
 • Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend;
 • 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen met verplaatsen in meerdere richtingen, gevolgd door;
 • 15 seconden drijven op de rug, proef afronden met;
 • 30 seconden watertrappen met de benen.