Inschrijven, wijzigen en opzeggen

Aanmelding

Inschrijven voor elementair zwemmen (zwemles) kan door u digitaal aan te melden via: http://d-elft.nl/zwemles/aanmelden/.

Voor het inschrijven voor Wedstrijdzwemmen, Waterpolo, Sterrenplan, Trimzwemmen of Triathlon, of voor wijzigingen in uw gegevens, kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren:

> Aanmeldingsformulier
> Machtiging voor automatische incasso

De formulieren kunt u volledig ingevuld versturen naar:

Zwem- en Waterpolo vereniging d’ELFT
TAV Ledenadministratie
Kerkpolderweg 1
2625 EB Delft

Mocht u interesse hebben om eens een keer te komen proeftrainen, dan kan dit uiteraard ook! Neem hiervoor contact op met de Waterpolocommissie of de Zwemcommissie.

Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een brief van de ledenadministratie over de contributiecategorie waarin u bent ingedeeld en ontvangt u daarbij de eerste factuur. Controleer uw gegevens en laat het s.v.p. weten als er iets niet correct is ingevuld.

Wijzigingen

Wijzigingen van uw gegevens kunt u online doorgeven via het wijzigingsformulier.

Graag verzoeken wij u om adreswijzigingen en wijzigingen in het e-mailadres altijd door te geven aan de ledenadministratie per e-mail of brief. Als u of uw kind verandert van onderdeel, bijvoorbeeld een overstap maakt van het Sterrenplan naar het Wedstrijdzwemmen, bent u zelf verplicht dit onmiddellijk te melden bij de ledenadministratie.

Beëindiging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per post of per e-mail) te gebeuren bij de ledenadministratie. Tegen het einde van het verenigingsjaar, derhalve tegen 31 mei, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand (dus opzeggen voor 1 mei). U ontvang hiervan een bevestiging.

Voor het Elementair (leszwemmen) en voor het Sterrenplan is een afwijkende regeling gemaakt en kan het lidmaatschap vier keer per jaar opgezegd worden of per einde van de maand waarin het A-, B- of C-diploma is behaald of waarin voor de laatste ster is afgezwommen. Voor alle andere gevallen vragen wij u apart een verzoekschrift in te dienen bij de secretaris van de vereniging, waarna het bestuur een bindend besluit zal nemen. Hierbij geldt altijd: opzeggen met terugwerkende kracht is onmogelijk en er is een opzegtermijn van twee maanden.

Mocht u vragen hebben over het formulier of wilt u juist uw lidmaatschap opzeggen, dan kunt u een bericht achterlaten bij de ledenadministratie. Er wordt dan zo spoedig mogelijk gereageerd.