Resultaten ALV 10 juli jl.

Op de drukbezochte ALV van 10 juli is gesproken over de genomen stappen om het tekort op de begroting van 2019 en verder te dekken en is gestemd over de door het bestuur gepresenteerde scenario’s voor de invulling van de contributieverhoging. Met grote meerderheid is gestemd voor het tweede scenario.
.
In het tweede scenario wordt het tekort gedekt door aan de uitgavenkant anders en minder badwater in te huren en aan de inkomstenkant een contributieverhoging in te stellen voor alle leden van wedstrijdzwemmen en waterpolo. Binnen deze groep wordt een onderscheid gemaakt tussen leden die beperkt trainen en leden die meer trainen.

Voor wedstrijdzwemmen is het volgende onderscheid gemaakt:

 • beperkt trainen: 1 tot 2 keer per week trainen
 • meer trainen: 3 keer of meer per week trainen

Voor waterpolo is het onderscheid als volgt:

 • beperkt trainen: 2 uur per week trainen
 • meer trainen: 2,5 uur of meer per week trainen

Voor de leden van wedstrijdzwemmen en waterpolo die beperkt trainen is de contributieverhoging €2,- per maand. Voor de leden die meer trainen is de contributieverhoging €6,- per maand.

Deze contributieverhoging gaat in per 1 oktober 2019. In 2019 wordt de verhoging verdeeld over drie maanden in plaats van een half jaar. Jaarlijks gaat de contributie immers per 1 juli omhoog. Hierdoor wordt voor de periode oktober t/m december 2019 het dubbele van deze verhoging geïncasseerd, respectievelijk €4,- en €12,- per maand. 

Volgens de statuten kunnen leden binnen vier weken na de aankondiging van de verhoging van de contributie hun lidmaatschap beëindigen. Gezien de aankomende vakanties heeft het bestuur besloten om deze termijn te verlengen tot 1 september 2019.

Vakantiezwemles 2019

De zomervakantie staat weer voor de deur en plannen worden gemaakt. Zo ook voor de zwemles.

De laatste zwemlessen voor de zomervakantie zijn:

 • Vrijdag 12 juli
 • Maandag 15 juli
 • Dinsdag 16 juli

In de zomervakantie worden vier extra zwemlessen gegeven, op 22 en 29 juli, 5 en 26 augustus. Op 12 augustus is het zwembad gesloten, op 19 augustus hebben we onvoldoende (assistent)zweminstructeurs om de les veilig te laten verlopen.

De extra lessen zijn toegankelijk voor alle leszwemmers van d’ELFT en vinden plaats in het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan in Delft. Ouders mogen mee het water in om te helpen bij de les. Broertjes en zusjes die niet op zwemles zitten, kunnen niet meezwemmen.

Voor de overige leden van d’ELFT geldt:

Mis je het zwemmen en je zwemmaatjes tijdens de zomervakantie? Dat is nergens voor nodig: kom bijvoorbeeld helpen als lesassistent of -instructeur tijdens de zwemles op deze maandagen in het Sportfondsenbad.

Kortom:

 • Wat: De vakantiezwemles
 • Waar: Sportfondsenbad aan de Weteringlaan te Delft
 • Wanneer: (Maandag) 22 en 29 juli, 5 en 26 augustus van 18.00 tot 18.45 uur;
 • Voor: Voor alle kinderen die op zwemles zitten bij d’ELFT
 • Door: de zwemleiders van d’ELFT, ouders en ieder lid dat mee wil helpen
 • Aanmelden: is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld! Mail naar zwemlesvrijdag@d-elft.nl

De reguliere zwemlessen starten weer vanaf 2 september.

Fijne vakantie!

(Assistent) zweminstructeurs Zwem-ABC

Kwiek Sport nieuwe kledingpartner van d’ELFT

Vanaf komend seizoen wordt d’ELFT gekleed door Kwiek Sport. Kwiek werkt samen met sportmerk Robey voor shirts, polo’s en broekjes. Arena is de partner voor onder andere tassen en badjassen.

19 juli: zien, passen en meten

Er zullen een aantal pasavonden worden georganiseerd om iedereen de gelegenheid te geven zijn en haar juiste maat te vinden. Op vrijdagavond 19 juli (de laatste trainingsdag van het seizoen) heb je de kans om te komen zien, passen en meten in het clubhuis. Vanaf 18.30 tot 21.00 uur kan je terecht. Hier kan je ook direct jouw kleding bestellen op de laptops die er staan.

Vanaf dat moment kun jij je nieuwe clubkleding ook bestellen op www.kwieksport.nl. Ook hier kan je de volledige lijn zien en direct online bestellen. Door op – of snel na – deze pasavond te bestellen loop je bij de start van het nieuwe seizoen al in de nieuwe kleding! Vanaf september zullen er andere pasavonden volgen.

Prijzen

Shirt: € 19,95
Short: € 17,95
Bundel: € 34,95 i.p.v. € 37,90

Polo: € 29,95
Trainer short*: € 24,95
Bundel: € 49,95 i.p.v. € 54,90

Badjas: € 42,45

Rugtas: € 42,45
+ naambedrukking: € 48,90

Sponsormogelijkheden

Uiteraard is het mogelijk om een heel team in het nieuw te steken. We bespreken graag de mogelijkheden om te sponsoren. Mail de sponsorcommissie daarvoor via: sponsor@d-elft.nl. Zij zullen in samenwerking met Kwiek de mogelijkheden met je bespreken.

* Trainer short: short met zakken.

Waterpolo: teamindeling en trainingstijden

Hierbij presenteren we de teamindeling en trainingstijden van het waterpoloseizoen 2019-2020.

De jeugdafdeling is voor het seizoen 2019-2020 goed gevuld en nieuwe aanmeldingen blijven binnen komen. Daarom wordt komend seizoen gestart met een Jeugd E, Jeugd D, Jeugd C1 en Jeugd C2, Jeugd AJ, Jeugd BM en een combinatie meiden C-team (Jeugd CM). Helaas moeten we concluderen dat er onvoldoende jongens zijn om ook een Jeugd B-team te vormen. Uiteraard blijft de doelstelling om minimaal één jeugdteam per leeftijdscategorie te hebben en de jeugd zoveel mogelijk in hun eigen leeftijdscategorie te laten spelen.

Bij de dames kan volgend jaar weer gestart worden met drie volle damesteams. Voor de heren selectie (H1-H2) wordt gestart met een open selectie. Aan het begin van het seizoen zal de hoofdtrainer een verdeling maken van de selectie over de eerste twee herenteams.

Ook dit seizoen zijn er voldoende heren om vijf recreatieve herenteams te vormen. Met dank aan de aanvoerders van H3 t/m H7 van vorig seizoen is het wederom gelukt een mooie recreatieve herenteamindeling op te stellen.

Bij het opstellen van de trainingstijden zijn vooraf alle uitgangspunten uit de waterpolovisie en (team)wensen in kaart gebracht. Vanwege het (beperkt) beschikbare badwater was het nodig hierin afwegingen te maken. Met dank aan wedstrijdzwemmen krijgt waterpolo er op vrijdagavond een half uur extra badwater bij en ook gaat Heren 1 op dinsdag trainen in Vlaardingen in plaats van De Lier, waardoor kosten worden bespaard en Heren 1 een goede sparringpartner heeft.

Bij het opstellen van het trainingsrooster is dus zoveel mogelijk rekening gehouden met de trainingsfrequentie, het (beperkt) beschikbare badwater en de voorkeuren vanuit teams. Daarnaast gaan we komend seizoen van start met 6 ½ jeugdteams, 3 damesteams en 7 herenteams. We hebben er vertrouwen in dat we met deze teamindeling en trainingstijden een goede balans hebben gevonden binnen de teams en het beschikbare badwater en zien uit naar weer een succesvol en gezellig seizoen!

– WPC d’ELFT


Teamindeling via het menu op de d’ELFT-site:
Waterpolo > Wedstrijdinformatie > Teamindeling

Trainingstijden via het menu op de d’ELFT-site:
Waterpolo > Trainingstijden

Vrijdag 19 juli geen zwemles

Beste ouders, verzorgers,

De laatste vrijdag voor de vakantie, 19 juli a.s., is er geen zwemles. De ervaring leert dat er die avond weinig kinderen aanwezig zijn. Om die reden willen we die avond een andere invulling geven: teambuilding voor de kaderleden Zwemles.

Dit betekent dat op vrijdag 12 juli a.s. de laatste zwemles voor de zomervakantie plaats vindt. De zwemlessen op de vrijdag gaan per 6 september weer van start.

Binnenkort leest u op de d’ELFT-site meer informatie over het vakantiezwemmen.

Wij hopen op uw begrip en wensen u een fijne zomervakantie!

Kader Zwemles