[4-8 mrt] Jantje Beton collecte

Het is zover! Maandag 4 maart start de jaarlijkse Jantje Beton collecte. Er zijn maar liefst vijf avonden avonden waarop we tussen 18.00 en 20.00 uur gaan collecteren:

 • maandag 4 maart (Sterrenplan avond)
 • dinsdag 5 maart
 • woensdag 6 maart
 • donderdag 7 maart
 • en vrijdag 8 maart

We verzamelen iedere avond om 17:45 bij de Aletta Jacobsstraat 2 (rotonde Molenwijk). Iedereen is welkom!

Gaan jij en je team ook mee? Schrijf je dan in via dit formulier of mail naar sponsor@d-elft.nl.

Collecte gemist? Doneer in onze digitale collectebus via deze link of scan de onderstaande QR-code.

Wij wensen alle collectanten heel veel plezier en succes deze week!


Spelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen spelen niet of slechts één keer per week buiten. Tijdens de collecte wordt geld opgehaald waarvan de helft naar de clubkas van de vereniging gaat en de helft naar de projecten van Jantje Beton. Zo zorgen we samen dat meer kinderen, meer kunnen spelen.

Gezocht: Hoofdtrainer Waterpolo

Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT is een vereniging waar gezelligheid en presteren hand in hand gaan. We hebben op dit moment (seizoen 2023-2024) 5 herenteams, 3 damesteams en 8 jeugdteams. Naast waterpolo biedt d’ELFT ook wedstrijdzwemmen, sterrenplan, leszwemmen en triatlon. Buiten het sportieve in het zwembad kunnen onze leden ook voor gezelligheid terecht in ons eigen clubhuis.

Wij zoeken een Hoofdtrainer voor seizoen 2024-2025 die:

 • De teams fysiek en tactisch op hun top laat presteren;
 • Ervaring heeft met trainen en coachen op bondsniveau;
 • Ambitie heeft om in de top mee te draaien van respectievelijk 3e klasse bond en 2e klasse reservebond;
 • Helpt met het opstellen en implementeren van de tactische lijn
 • De Jeugdtrainers ondersteunt in het uitvoeren van deze tactische lijn
 • Van onze selectie een hecht team maakt, zowel binnen de teams als onderling;
 • 2x per week de gezamenlijke training voor de selectie verzorgd en coacht bij de wedstrijden Heren 1 (en waar te combineren eventueel ook Heren 2);
 • Talentvolle jeugd klaarstoomt en inpast binnen de selectie;
 • Voor gezelligheid zorgt in het clubhuis.

Als vereniging bieden we de trainer:

 • Twee gemotiveerde herenteams;
 • Leergierige jeugdtrainers;
 • Een mooie vergoeding;
 • Alle ondersteuning vanuit de vereniging om de ambities waar te maken.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maarten Weehuizen
06 – 27 08 59 87
waterpolo@d-elft.nl

[28 feb] Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 28 februari zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden. De vergadering zal om 19.30 uur starten en wordt gehouden in het d’ELFT-clubhuis in het Kerkpolderbad.

De agenda is als volgt vastgesteld:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling agenda
 4. Verslag ALV 19 april 2023
 5. Jaarverslag van de vereniging over het jaar 2023
 6. Verkiezing van bestuursleden en leden van de beroepschriftencommissie
  a. Secretaris: kandidaat Jurrien de Knecht
  b. Coördinator Opleidingen (leszwemmen en sterrenplan): kandidaat Maayke van der Laan
  c. Coördinator Vrijwilligers: kandidaat Guus Grit
 7. Wijziging verenigingsdocumenten (Statuten, HR, Reglement Ereleden en Leden van Verdienste; en Bestuursreglement ter informatie)
 8. Behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar, verslag van de kascommissie
 9. Kennisgeving van de jaarlijkse contributies
 10. Behandeling van de begroting over 2024
 11. Benoeming kascommissie
 12. Ingekomen stukken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Het jaarverslag en de notulen van de vorige ALV zijn hier te vinden:

Deze zullen ook ter inzage liggen in het clubhuis. De financiële stukken zijn vanaf op te vragen bij de penningmeester en liggen een half uur voorafgaand aan de ALV ter inzage in het clubhuis.

Als je in de aanloop naar de ALV vragen hebt, neem dan contact op met de secretaris via: secretaris@d-elft.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT

Contributie per 1 jan 2024

Op de afgelopen ALV is besloten om de contributie per kalenderjaar i.p.v. per 1 juli te verhogen, zodat we beter aan kunnen sluiten bij de jaarlijkse indexatie vanuit Zwembad Kerkpolder en de KNZB. Hierbij presenteren we de contributiewijziging per 1 januari 2024.

Overzicht d’ELFT contributie per 1 januari 2024.

De contributie is altijd op de website te vinden onder AlgemeenAlgemene informatieContributieHier vind je ook informatie over contributietermijnen en wijze van betaling.

Is het lastig om de contributie te betalen? Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Delftpas zijn er verschillende regelingen beschikbaar. Kijk op https://d-elft.nl/contributie/ of neem contact op met ledenadministratie@d-elft.nl.

Vrijwilligers bedankt!

Vandaag (7 dec) is het Dag van de Vrijwilliger. Op deze bijzondere dag willen we graag een oprecht woord van dank uitspreken aan al onze geweldige vrijwilligers bij d’ELFT. Jullie inzet en toewijding vormen het kloppende hart van onze vereniging, en zonder jullie onvoorwaardelijke steun zouden we niet kunnen bloeien.

Een vereniging als de onze gedijt op de vrijgevigheid en passie van individuen die bereid zijn hun tijd en talenten te delen. Van het geven van training tot het bakken van een bitterbal, jullie bijdragen maken echt het verschil!

Als blijk van waardering staat er voor ieder van jullie een kerstpresentje klaar. Het is ons kleine gebaar om onze dankbaarheid te tonen voor alles wat jullie doen.

Nogmaals, hartelijk dank voor jullie onmisbare rol bij d’ELFT!