Contributie

Contributie en Ledenadministratie

Hierbij presenteren wij het contributie-overzicht van 2022.

De contributie en de contributietermijnen

De contributie bij d’ELFT is verdeeld in onderdelen en categorieën. Iedereen betaalt bij aanvang van het lidmaatschap éénmalig inschrijfgeld à € 26,-. Voor de jeugd en de senioren die in competitieverband uitkomen is de contributie inclusief de bijdrage voor de startvergunning en zwem- of waterpolobijdrage. De jaarcontributie wordt (sinds 2013) geheven in vier termijnen. Het termijnbedrag is niet gerelateerd aan de hoeveelheid trainingen, lessen of wedstrijden in de periode dat de contributie wordt geheven. Tijdens de zomerperiode is er een gedeeltelijke zomerstop en de aangepaste zwemtijden worden dan op de website gepubliceerd.

Betalen

De contributie wordt per kwartaal geïnd. Je ontvangt de e-mails hierover rond 11 januari, 11 april, 11 juli en 11 oktober. Je kunt ook per jaar of per maand betalen. Indien je per maand wilt betalen, kan dat alleen via automatische incasso (als je ons daar toestemming voor hebt gegeven natuurlijk). Uiteraard kun je ook via automatische incasso betalen indien je per kwartaal of per jaar betaalt. De specifieke bedragen zijn te vinden in de bijlage bij dit bericht.

Aandachtspunt voor het Elementair Zwemmen en het Sterrenplan

Er kan alleen diploma gezwommen worden indien alle contributie betaald is, ook die van de lopende contributieperiode. Op tijd betalen is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers en niet van de ledenadministratie.

Voor (enkel) leszwemmen geldt tevens dat € 100,- aan contributie wordt betaald, voorafgaand aan de eerste les. Dit wordt verrekend met het inschrijfgeld en de contributie.

Algemene aandachtspunten
  • In de eerste twee weken van de nieuwe contributieperiode ontvangt iedereen een e-mail met het verzoek te betalen;
  • De gewenste betaaldatum ligt twee weken na ontvangst van de email;
  • Bij ingang van de nieuwe contributieperiode wordt, indien er nog niet betaald is, de achterstand verhoogd met de nieuwe contributie;
  • Ongeveer zes weken na het begin van de contributieperiode krijgt iedereen met een achterstand van de vorige periode een herinnering;
  • Mensen met een achterstand van de vorige periode ontvangen twee weken na het verlopen van de betalingsdatum van de herinnering, een e-mail met daarin de laatste mogelijkheid tot betalen. Daarna wordt contact met hen opgenomen;
  • Alleen middels de ledenadministratie kunnen er afspraken over een afbetalingsregeling gemaakt worden;
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven alle betalingsverplichtingen van kracht;
  • Lid worden bij een andere bij de KNZB aangesloten verenging kan pas geschieden als aan alle verplichtingen is voldaan.
Korting op activiteiten via de gemeente Delft

Bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Delft kunnen mensen met een laag inkomen aanspraak doen op de Sportregeling. Via deze regeling kan een bijdrage worden verkregen in de contributie en sportkleding. Via de website van de gemeente: www.gemeentedelft.info, kan men zich aanmelden voor de regeling. Ook is het mogelijk om daar een aanvraagformulier de downloaden.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. 

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder

Nog vragen?

Neem contact op met de ledenadministratie, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail.