Nieuwsbrief


Nieuwsbrief #1 | 27 september 2022
De DZV-geschiedenis in het Stadsarchief van Delft

Al een poosje kom ik in het Stadsarchief van Delft als vrijwilliger. Hoe interessant werd het met de berichten van DZV 100 jaar. Intussen zijn er diverse mappen met jaarverslagen, in latere jaren notulen en verschillende brieven. Leuk om er doorheen te struinen en wie weet komt er op een gegeven moment een uitgebreider verhaal uit.

De jaarverslagen uit de jaren ’20 en ’30 zijn zeer lezenswaardig. Dan ontstaan er bij mij direct vragen:

  • Wie waren die eerste leden?
  • Wie vormden er het bestuur?
  • Waarom bleef een directe groei van de vereniging in het begin zo laag?
  • Wie waren rond 1926 de leden die geroyeerd werden en waarom?
  • Maar ook: wat gebeurde er in de jaren 1940 – 1945?

Kortom, nog veel te bekijken en uit te zoeken.

Vanaf 1960 is er redelijk wat te vinden over het 1ste heren waterpoloteam. Maar ook hier rijst direct te vraag: Hoe gaat het met de rest van de vereniging?

Mijn vraag aan oud-DZVers is of je nog in het bezit bent van:

  • ..documenten, boekjes en andere zaken die met DZV te maken hebben?
  • ..persoonlijke verhalen of geschiedenissen over DZV van langer geleden?

Ik heb in elk geval nog niet alles gezien binnen het Stadsarchief. Ook een foto-archief zou best interessant zijn, om dat te gaan opbouwen. Daar is tot nog toe weinig van te vinden. Zoek en geef het door. 

Mocht je nog zaken hebben, die interessant zijn voor het nageslacht, foto’s, documenten, op papier of digitaal, dan mag je e.e.a. doorsturen naar mij. Dit kan zowel per mail als per post.

Mocht het erg veel zijn, geef dan via de mail aan hoe we e.e.a. kunnen regelen. Dan is halen of brengen natuurlijk altijd een optie.

Het Stadsarchief kan uiteindelijk garant staan dat er aldaar voor het nageslacht niets verloren gaat van de DZV-geschiedenis in een zo compleet mogelijke verzameling die de gehele periode 1923-2002 van haar actieve bestaan bestrijkt.

Jan van Zelm


Nieuwsbrief #1 | 27 september 2022
DZV Heren 1 in de loop der jaren

Voor de reünie van DZV100 ben ik op zoek naar teamfoto’s en namen van de DZV1-spelers (h), coaches en begeleiders. Het plan is om voor de reünie een overzicht samen te stellen van “Heren 1 in de loop der jaren”. Informatie, (gescande) foto’s en namen graag sturen aan: dzv100@xs4all.nl.

Michaël Klaversteijn


Nieuwsbrief #1 | 27 september 2022
Stand van zaken inventarisatie namen en e-mailadressen van oud-DZVers

Van 202 oud-DZVers hebben we nu het e-adres! Dat is een mooi resultaat dankzij de vele ontvangen reacties op eerdere overzichten. Maar van 169 oud-DZVers hebben we alleen de naam.

Dus hierbij het herhaalde verzoek aan u allen om “Lijst 1” in bijgesloten overzicht te checken of u ons kunt helpen aan hun e-mailadres en aan nog ontbrekende namen van oud-DZVers. Graag vernemen we nog van die oud-DZVers van wie we wel het e-mailadres hebben, maar die nog niet aangegeven hebben of dit e-mailadres wel/niet gedeeld mag worden met andere oud-DZVers, om dit alsnog te doen (zie “Lijst 2”).

Ook alle correcties en aanvullingen op deze twee lijsten en op het “In-memoriam-overzicht” (zie “Lijst 3”) blijven zeer welkom. Alle reacties op deze overzichten zijn te richten aan: dzv100@xs4all.nl.

Hans van Oort

Nb. Voor inzage van de lijsten kan je je verzoek eveneens mailen naar: dzv100@xs4all.nl.