Lesdagen, lestijden & tarieven

Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT maakt voor het leszwemmen gebruik van badwater in zwembad Kerkpolder te Delft.

Het is mogelijk om te kiezen tussen eenmaal of tweemaal per week zwemmen. In de onderstaande tabel ziet u op welke dagen / uren les wordt gegeven met daarbij welk gedeelte van de opleiding (voor het A-diploma 1 t/m A-, B- en C-diploma) en de doelgroep.

Het is niet mogelijk om af te wijken van de lestijden als op de gekozen dag / tijd geen les is voorzien voor het desbetreffende badje: bijvoorbeeld dinsdag van 18:00 – 18:40 uur is er geen les voorzien voor badje A, B of C, dus kan dit niet gekozen worden.

Lesdagen en -tijden
Dinsdag
TijdBadjesDoelgroep
18:00 – 18:401,  2, 3 en 41x of 2x per week
18:40 – 19:151, 2, 3 en 41x of 2x per week
18:30 – 19:15A, B en C1x of 2x per week
Vrijdag
TijdBadjesDoelgroep
17:45 – 18:201, 2, 3 en 41x of 2x per week
18:25 – 19:00A, B en C1x of 2x per week

In verband met de corona-maatregelen zijn de lestijden tijdelijk gewijzigd. Zolang de corona-maatregelen gelden zijn de lestijden als volgt:

Uw kind zwemt opBrengenZwemlesOphalen
Dinsdag 18u (1e uur)17u45-17u5518u00-18u3018u45-18u55
Dinsdag 18u30 (A, B, C)18u25-18u3518u40-191019u25-19u35
Dinsdag 18u37 (2e uur)18u25-18u3518u40-19u1019u25-19u35
Vrijdag 17u45 (1e uur)17u30-17u4017u45-18u1518u30-18u40
Vrijdag 17u22 (A, B, C)18u10-18u2018u25-19u0019u15-19u25

Wij volgen de aanbevelingen van het rijk inzake de coronamaatregelen. Indien het rijk aanbeveelt de zwembaden te sluiten, zullen er geen lessen worden gegeven.

Zwemlessen in 2021

Er is geen les in 2021 op de volgende data:

  • Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
  • dinsdag 27 april (Koningsdag)
  • Vrijdag 14 mei (dag na Hemelvaart)
  • Dinsdagen en vrijdagen in de periode 13 juli t/m 20 augustus (zomervakantie)
  • Dinsdag 28 december, vrijdag 31 december 2021  (kerstvakantie)
  • Dinsdag 4 januari en vrijdag 7 januari 2022 (kerstvakantie)
Tarieven zwemles 2021
Contributie-overzicht zwemles per maand per kwartaal per jaar
Zwemles ABC, 1 keer per week € 33,00 € 98,00 € 392,00
Zwemles ABC, 2 keer per week € 66,00 € 196,00 € 784,00
Diplomageld
(per diploma)
 € 10,00  
Inschrijfgeld
(eenmalig)
 € 26,00  

Voordat uw kind kan worden ingeschreven als lid van onze vereniging dient het bedrag van € 59,- (inschrijfgeld + contributie eerste maand) te zijn overgemaakt zijn op rekeningnummer NL13 INGB 0000 5033 13 t.n.v. Zwem- en Waterpolovereniging D-ELFT onder vermelding van de naam van uw kind.

Hierna zal de contributie maandelijks automatisch van het rekeningnummer waarmee u de eerste betaling heeft gedaan, worden afgeschreven.

Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit per e-mail kenbaar maken via: ledenadministratie@d-elft.nl. U ontvangt dan per kwartaal een factuur per e-mail, welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.

Wanneer u een aanvraag doet voor subsidie bij het Jeugdsportfonds zal er voorlopig geen verdere contributie in rekening worden gebracht. Formulieren voor aanvraag van subsidie kunt u getekend inleveren in ons clubhuis aan Kerkpolderweg 1 in Delft of bij de bad-coördinator. De ledenadministratie zal voor verdere verwerking zorgdragen en u informeren.

Aanmelden

Om u direct (kosteloos) aan te melden voor zwemles, kunt u deze link gebruiken of op de onderstaande afbeelding klikken.