Lesdagen, lestijden & tarieven

Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT maakt voor het leszwemmen gebruik van badwater in zwembad Kerkpolder te Delft.

Het is mogelijk om te kiezen tussen eenmaal of tweemaal per week zwemmen. In de onderstaande tabel ziet u op welke dagen / uren les wordt gegeven met daarbij welk gedeelte van de opleiding (voor het A-diploma 1 t/m A-, B- en C-diploma) en de doelgroep.

Het is niet mogelijk om af te wijken van de lestijden als op de gekozen dag / tijd geen les is voorzien voor het desbetreffende badje: bijvoorbeeld dinsdag van 18:00 – 18:40 uur is er geen les voorzien voor badje A, B of C, dus kan dit niet gekozen worden.

Lesdagen en -tijden
Dinsdag
TijdBadjesDoelgroep
18:00 – 18:371,  2, 3 en 41x of 2x per week
18:38 – 19:151, 2, 3 en 41x of 2x per week
18:38 – 19:15A, B en C1x of 2x per week
Vrijdag
TijdBadjesDoelgroep
17:45 – 18:201, 2, 3 en 41x of 2x per week
18:25 – 19:00A, B en C1x of 2x per week

Kijklessen Zwemles

Met ingang van 1 februari 2022 hanteren wij maandelijkse kijklessen. Wij hebben gemerkt dat het voor de kinderen rustiger is als er geen ouders op het balkon zitten; ze letten beter op en zwemmen meer.

Elke eerste les van de maand mogen ouders op het balkon meekijken naar de zwemles. Zo kunt u de voortgang van uw kind volgen. Bent u verhinderd? U kunt niet op een andere dag komen kijken. Dan kunt u de volgende maand komen.

In verband met Covid-19 en de geldende coronamaatregelen moet nog 1,5 meter afstand worden gehouden op het balkon. Daarom hebben voor voor (voorlopig) februari en maart 2022 een schema gemaakt. U kunt op het balkon plaatsnemen als het badje van uw kind aan de beurt is.

Datum februari en maartBadjes
dinsdag 1 februari en 1 maart1, 3 en A
vrijdag 4 februari en 4 maart1, 3 en A
dinsdag 8 februari en 8 maart2, 4 en B
vrijdag 11 februari en 11 maart2, 4 en B
dinsdag 15 februari en 15 maartC
vrijdag 18 februari en 18 maartC
Er mag 1 volwassene per kind komen kijken

Wij volgen de aanbevelingen van het rijk inzake de coronamaatregelen. Indien het rijk aanbeveelt de zwembaden te sluiten, zullen er geen lessen worden gegeven.

Geen zwemlessen in 2022

Er is geen les in 2022 op de volgende data:

  • Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaart)
  • Dinsdagen en vrijdagen in de periode 11 juli t/m 19 augustus (zomervakantie)
  • Dinsdag 27 december, vrijdag 30 december 2022  (kerstvakantie)
  • Dinsdag 3 januari en vrijdag 6 januari 2023 (kerstvakantie)
Tarieven zwemles 2021
Contributie-overzicht zwemles per maand per kwartaal per jaar
Zwemles ABC, 1 keer per week € 33,00 € 98,00 € 392,00
Zwemles ABC, 2 keer per week € 66,00 € 196,00 € 784,00
Diplomageld
(per diploma)
 € 10,00  
Inschrijfgeld
(eenmalig)
 € 26,00  

Voordat uw kind kan worden ingeschreven als lid van onze vereniging dient het bedrag van € 59,- (inschrijfgeld + contributie eerste maand) te zijn overgemaakt zijn op rekeningnummer NL13 INGB 0000 5033 13 t.n.v. Zwem- en Waterpolovereniging D-ELFT onder vermelding van de naam van uw kind.

Hierna zal de contributie maandelijks automatisch van het rekeningnummer waarmee u de eerste betaling heeft gedaan, worden afgeschreven.

Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit per e-mail kenbaar maken via: ledenadministratie@d-elft.nl. U ontvangt dan per kwartaal een factuur per e-mail, welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.

Wanneer u een aanvraag doet voor subsidie bij het Jeugdsportfonds zal er voorlopig geen verdere contributie in rekening worden gebracht. Formulieren voor aanvraag van subsidie kunt u getekend inleveren in ons clubhuis aan Kerkpolderweg 1 in Delft of bij de bad-coördinator. De ledenadministratie zal voor verdere verwerking zorgdragen en u informeren.

Aanmelden

Om u direct (kosteloos) aan te melden voor zwemles, kunt u deze link gebruiken of op de onderstaande afbeelding klikken.