Lesdagen, lestijden & tarieven

Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT maakt voor het leszwemmen gebruik van badwater in zwembad Kerkpolder te Delft.

Het is mogelijk om te kiezen tussen eenmaal of tweemaal per week zwemmen. In de onderstaande tabel ziet u op welke dagen / uren les wordt gegeven met daarbij welk gedeelte van de opleiding (voor het A-diploma 1 t/m A-, B- en C-diploma) en de doelgroep.

Het is niet mogelijk om af te wijken van de lestijden als op de gekozen dag / tijd geen les is voorzien voor het desbetreffende badje: bijvoorbeeld dinsdag van 18:00 – 18:37 uur is er geen les voorzien voor badje A, B of C, dus kan dit niet gekozen worden.

Lesdagen en -tijden
Dinsdag
TijdBadjesDoelgroep
18:00 – 18:371,  2, 3 en 41x of 2x per week
18:38 – 19:151, 2, 3 en 41x of 2x per week
18:38 – 19:15A, B en C1x of 2x per week
Vrijdag
TijdBadjesDoelgroep
17:45 – 18:201, 2, 3 en 41x of 2x per week
18:25 – 19:00A, B en C1x of 2x per week

Kijklessen Zwemles

Met ingang van 1 februari 2022 hanteren wij maandelijkse kijklessen. Wij hebben gemerkt dat het voor de kinderen rustiger is als er geen ouders op het balkon zitten; ze letten beter op en zwemmen meer.

Elke eerste les van de maand mogen ouders op het balkon meekijken naar de zwemles. Zo kunt u de voortgang van uw kind volgen. Bent u verhinderd? U kunt niet op een andere dag komen kijken. Dan kunt u de volgende maand komen.

Er is geen les in 2024 op de volgende data:

  • Dinsdag 2 en vrijdag 5 januari (Kerstvakantie)
  • Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 10 mei (dag na Hemelvaart)
  • Dinsdagen en vrijdagen in de periode 16 juli t/m 18 augustus (zomervakantie)
  • Dinsdagen en vrijdagen in de periode 24 december 2024 t/m 3 januari 2025 (Kerstvakantie)
Tarieven zwemles

Voor de actuele contributies verwijzen wij u naar Contributie – Zwem- & waterpolovereniging d’ELFT (d-elft.nl)

Voordat uw kind kan worden ingeschreven als lid van onze vereniging dient het bedrag van € 26,- (inschrijfgeld) + contributie eerste maand (prijspeil 2023 is dat € 61,-) te zijn overgemaakt zijn op rekeningnummer NL13 INGB 0000 5033 13 t.n.v. Zwem- en Waterpolovereniging D-ELFT onder vermelding van de naam van uw kind.

Hierna zal de contributie maandelijks automatisch van het rekeningnummer waarmee u de eerste betaling heeft gedaan, worden afgeschreven.

Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit per e-mail kenbaar maken via: ledenadministratie@d-elft.nl. U ontvangt dan per kwartaal een factuur per e-mail, welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.

Wanneer u een aanvraag doet voor subsidie bij het Jeugdsportfonds zal er voorlopig geen verdere contributie in rekening worden gebracht. Formulieren voor aanvraag van subsidie kunt u getekend inleveren in ons clubhuis aan Kerkpolderweg 1 in Delft of bij de bad-coördinator. De ledenadministratie zal voor verdere verwerking zorgdragen en u informeren.

Aanmelden

Om u direct (kosteloos) aan te melden voor zwemles, kunt u deze link gebruiken of op de onderstaande afbeelding klikken.