Lesdagen & lestijden & tarieven

Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT maakt voor het leszwemmen gebruik van badwater in twee verschillende zwembaden. Dit zijn Kerkpolderbad, de thuisbasis van de vereniging, en het Sportfondsenbad Delft.

Het is mogelijk om te kiezen voor eenmaal of tweemaal per week zwemmen. In de onderstaande tabel ziet u op welke dagen / uren les wordt gegeven met daarbij welk gedeelte van de opleiding (voor het A-diploma 1 t/m A-, B- en C-diploma) en de doelgroep. Het is niet mogelijk om af te wijken van de lestijden als op de gekozen dag / tijd geen les is voorzien voor het desbetreffende badje: bijvoorbeeld dinsdag van 18:00 – 19:35 uur is er geen les voorzien voor badje A, B of C, dus kan dit niet gekozen worden.

Lestijden
Maandag (locatie Sportfondsenbad):
Tijd Badjes Doelgroep
18:00 – 18:40 1, 2, 3, 4, A en B 1x of 2x per week
Dinsdag (locatie Kerkpolderbad):
Tijd Badjes Doelgroep
18:00 – 18:36 1,  2, 3 en 4 1x of 2x per week
18:40 – 19:15 1, 2, 3 en 4 1x of 2x per week
18:30 – 19:15 A, B en C 1x of 2x per week
Vrijdag (locatie Kerkpolderbad):
Tijd Badjes Doelgroep
17:45 – 18:20 1, 2, 3 en 4 1x of 2x per week
18:25 – 19:00 A, B en C 1x of 2x per week
Zwemlessen in 2019

Er is geen les in 2019 op de volgende data:

  • Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
  • Maandag 22 april (Tweede Paasdag)
  • Vrijdag 31 mei (dag na Hemelvaart)
  • Maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag)
  • Dinsdagen en vrijdagen in de periode 22 juli t/m 30 augustus
    (wel op maandagen voor alle kinderen in het Sportfondsenbad Weteringlaan, behalve op maandag 14 augustus (zwembad dan gesloten) en maandag 19 augustus (onvoldoende zweminstructeurs voor veilige les)) zie http://d-elft.nl/2019/07/13/vakantiezwemles-2019/ 
  • Maandag 23 december, dinsdag 24 december, vrijdag 27 december, maandag 30 december en dinsdag 31 december 2019  (Kerstvakantie)
  • Vrijdag 3 januari 2020 (Kerstvakantie)
Wat zijn de tarieven van de zwemles in 2019?
Contributie-overzicht zwemles  per maand  per kwartaal  per jaar
Zwemles ABC, 1 keer per week  €         33,00  €         98,00  €       392,00
Zwemles ABC, 2 keer per week  €         66,00  €      196,00  €      784,00
Diplomageld (per diploma)  €          10,00
Inschrijfgeld eenmalig  €         26,00

Voordat uw kind kan worden ingeschreven als lid van onze vereniging moet het bedrag van € 59,- (inschrijfgeld + contributie eerste maand) altijd overgemaakt zijn op rekeningnummer NL13 INGB 0000 5033 13 t.n.v. Zwem- en Waterpolovereniging D-ELFT onder vermelding van de naam van uw kind.

Hierna zal de contributie maandelijks automatisch van het rekeningnummer waarmee u de eerste betaling heeft gedaan, worden afgeschreven.

Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit per e-mail kenbaar maken via: ledenadministratie@d-elft.nl. U ontvangt dan per kwartaal een factuur per e-mail, welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.

Wanneer u een aanvraag doet voor subsidie bij het Jeugdsportfonds zal er voorlopig geen verdere contributie in rekening worden gebracht. Formulieren voor aanvraag van subsidie kunt u getekend inleveren in ons clubhuis aan Kerkpolderweg 1 in Delft of bij de bad-coördinator. De ledenadministratie zal voor verdere verwerking zorgdragen en u informeren.

Aanmelden

Om u direct (kosteloos) aan te melden voor zwemles, kunt u deze link gebruiken of op de onderstaande afbeelding klikken.