Diploma A

Diploma A is de basis van het leren zwemmen. Het aanleren van de vaardigheden voor het A-diploma gebeurt in vijf stappen. Deze komen overeen met de vijf badjes die de kinderen doorlopen om tot het afzwemmen voor A te komen.

Badje 1: watervrij maken en drijven.
Badje 2: aanleren van de beenslag.
Badje 3: aanleren armen en benen.
Badje 4: bijzondere vaardigheden.
Badje A: conditie en afronding.

Vaardigheden die worden getoetst tijdens het afzwemmen

Bij het afzwemmen voor het A-diploma worden de onderstaande vaardigheden getoetst.
Gekleed: De kleding wordt gedragen over zwemkleding en moet worden uitgetrokken na het onderdeel ‘survival’ (let op: de kledingeisen zijn gewijzigd in 2018).

A1 proef: Survival
 • Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, na het bovenkomen aansluitend:
 • 15 seconden watertrappen, gevolgd door:
 • 12,5 meter zwemmen, proef afronden met:
 • zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
A2 proef: Onder water oriëntatie

> Met kleding <

 • Van de kant te water gaan met een sprong (duiken heeft de voorkeur), gevolgd door (zonder boven te komen);
 • onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt.
A3 proef: Conditiezwemmen
 • 25 meter schoolslag, gevolgd door;
 • 25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door;
 • 25 meter schoolslag onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken, gevolgd door;
 • 25 meter enkelvoudige rugslag.
A4 proef: Borst- en rugcrawl
 • 5 meter borstcrawl;
 • 5 meter rugcrawl.
A5 proef: Je vertrouwd voelen in het water
 • Enkele slagen zwemmen op de buik, aansluitend;
 • 5 seconden drijven op de buik, aansluitend enkele slagen zwemmen, gevolgd door;
 • halve draai naar rugligging, gevolgd door;
 • 10 seconden drijven op de rug.
A6 proef: Boven water oriënteren en verplaatsen
 • Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door;
 • 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin twee keer, al watertrappend, een hele draai om de lengte-as gemaakt wordt.