[21 apr] Algemene Ledenvergadering 2021

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 21 april om 19.30 uur.

Vanwege de coronamaatregelen zal dit jaar de vergadering online worden gehouden. Voor de online vergadering dient u zich registreren. De procedure is hiervoor als volgt.

Stuur een e-mail naar secretaris@d-elft.nl met de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw e-mail adres;
  • uw mobiele telefoonnummer;
  • eventueel voor wie u een volmacht heeft.

Als de secretaris u geregistreerd heeft, ontvangt u een e-mail met daarin een link naar de website van online-alv.nl. Met een code die naar uw mobiele telefoon wordt gestuurd kunt u vervolgens deelnemen aan de vergadering (twee-staps beveiliging). Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor deze vergadering en verwerkt worden volgens de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Mocht u vragen willen stellen aan het bestuur of spreektijd willen hebben tijdens de vergadering dan is het handig om dit van te voren aan te geven bij de secretaris, zodat hier (technisch) rekening mee kan worden gehouden. Dit kan eveneens via het bovenvermelde e-mailadres.

Voor meer informatie en uitleg over het vergaderplatform kunt u terecht bij https://online-alv.nl/uitleg.

De vergaderstukken zullen u per e-mail worden toegestuurd, uiterlijk twee weken voor de vergadering. Daarnaast zijn de financiële stukken op te vragen via: penningmeester@d-elft.nl.

Tot 21 april bij de online ALV.

Het bestuur van d-ELFT