Presentatie herijkte waterpolovisie d’ELFT van 28 februari jl.

Presentatie waterpolovisie door Tim // Foto: Diana Rieke

Zoals vermeld vond afgelopen woensdagavond de presentatie van de herijkte waterpolovisie van d’ELFT plaats. Voorafgaand werden alle gegadigden van harte welkom geheten in de kantine en eenmaal met een warm drankje in de handen en een stoel onder de billen, was het aan Tim om van wal te steken.

Tim begon de presentatie met het tonen van de drie ‘pijlers’ waarop de waterpolovisie is gericht, gevolgd door de algemene focus: het trainen, opleiden en motiveren van de d’ELFT Jeugd. Daarnaast behelst de visie uiteraard ook het nastreven van doelen voor de seniorenteams, opdat binnen deze visie alle waterpololeden vertegenwoordigd zijn. Na enkele vernieuwde doelstellingen gedetailleerd te hebben bekeken werd er overgegaan op het plan van aanpak. Hierin werd getoond hoe de herijkte waterpolovisie in de praktijk vorm dient te geven aan de waterpolosport binnen de vereniging en hoe we dit met elkaar willen gaan bereiken. Omdat onze vereniging op vrijwilligers draait is het van belang dat alle d’ELFT-leden een rol spelen in het verenigingsleven en er is zodoende flink nagedacht over de invulling hiervan. Ook werd er ingegaan op acties die reeds hebben plaatsgevonden of in de zeer nabije toekomst uitgevoerd gaan worden, als voorbeelden van het in de praktijk brengen van de herijkte visie.

Tot slot was er gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven. Hieruit bleek dat er nog veel goede punten opgenomen konden worden (Ron Bakhuis heeft met veel enthousiasme mee zitten pennen zodat deze binnenkort kunnen worden besproken), maar ook dat er al heel veel is aangepakt en/of in ontwikkeling is. Al met al, een zeer positieve conclusie van deze avond!

Tim, bedankt voor je heldere presentatie en alle aanwezigen bedankt voor jullie komst en inbreng!


⇒ Omdat de WPC & de Waterpolovisiecommissie het van groot belang achten dat alle d’ELFT-leden kennis maken met de herijkte visie én het gesprek met alle leden graag blijft aangaan, is het mogelijk om vragen en/of feedback (n.a.v. de presentatie) te delen via: waterpolovisie@d-elft.nl.
⇒ Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een tweede presentatie te organiseren voor ieder die deze graag alsnog wenst bij te wonen. Houd hiervoor de nieuwsbrief, website, het scherm in de kantine  en/of de sociale mediakanalen van d’ELFT in de gaten om niks te missen! Ontvang je de nieuwsbrief niet? Je kan jezelf hier aanmelden zodat jouw e-mailadres wordt toegevoegd aan de mailing.