[5 juni] Nieuwe bijeenkomst ‘Denktank’

Woensdag 5 juni a.s. om 19.30 uur vindt de tweede bijeenkomst van de ‘Denktank’ plaats. 

De Denktank werkt enkele scenario’s uit om het gat in de begroting voor 2019 en verder te dichten. Deze scenario’s worden afgestemd met het bestuur en vervolgens (ter stemming) voorgelegd aan een nieuw te plannen ALV.  Deze ALV zal op korte termijn plaatsvinden.

De afgelopen bijeenkomst werd bijgewoond door maar liefst negen d’ELFT-leden. Gezamenlijk werd er gebrainstormd en werden deze ideeën omgezet in actiepunten. Zo werd eerst de huidige stand van zaken doorgenomen, gevolgd door (voor het bestuur reeds bekende) actiepunten die direct kunnen worden uitgevoerd. Tot slot zijn er nieuwe punten, ingediend door de aanwezige leden, genoteerd in aanloop naar nieuwe voorstellen aan het bestuur.


Vragen? Neem contact op met Ralph via: voorzitter@d-elft.nl.