Resultaten ALV 10 juli jl.

Op de drukbezochte ALV van 10 juli is gesproken over de genomen stappen om het tekort op de begroting van 2019 en verder te dekken en is gestemd over de door het bestuur gepresenteerde scenario’s voor de invulling van de contributieverhoging. Met grote meerderheid is gestemd voor het tweede scenario.
.
In het tweede scenario wordt het tekort gedekt door aan de uitgavenkant anders en minder badwater in te huren en aan de inkomstenkant een contributieverhoging in te stellen voor alle leden van wedstrijdzwemmen en waterpolo. Binnen deze groep wordt een onderscheid gemaakt tussen leden die beperkt trainen en leden die meer trainen.

Voor wedstrijdzwemmen is het volgende onderscheid gemaakt:

  • beperkt trainen: 1 tot 2 keer per week trainen
  • meer trainen: 3 keer of meer per week trainen

Voor waterpolo is het onderscheid als volgt:

  • beperkt trainen: 2 uur per week trainen
  • meer trainen: 2,5 uur of meer per week trainen

Voor de leden van wedstrijdzwemmen en waterpolo die beperkt trainen is de contributieverhoging €2,- per maand. Voor de leden die meer trainen is de contributieverhoging €6,- per maand.

Deze contributieverhoging gaat in per 1 oktober 2019. In 2019 wordt de verhoging verdeeld over drie maanden in plaats van een half jaar. Jaarlijks gaat de contributie immers per 1 juli omhoog. Hierdoor wordt voor de periode oktober t/m december 2019 het dubbele van deze verhoging geïncasseerd, respectievelijk €4,- en €12,- per maand. 

Volgens de statuten kunnen leden binnen vier weken na de aankondiging van de verhoging van de contributie hun lidmaatschap beëindigen. Gezien de aankomende vakanties heeft het bestuur besloten om deze termijn te verlengen tot 1 september 2019.