Nieuwe wet: WBTR

Alle verenigingen en stichtingen in Nederland, dus ook Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT, hebben te maken met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, de WBTR. Op 1 juli 2021 werd deze van kracht (er geldt nu nog een overgangstermijn).

Voor verenigingen/stichtingen gelden nieuwe regels voor onder meer ‘goed bestuur’, toezicht, aansprakelijkheid,  omgang met tegenstrijdige belangen en nog een aantal zaken. Aanleiding voor de nieuwe wet zijn ernstige incidenten die zich in het verleden hebben voorgedaan.

De  wetgever stelt voortaan duidelijkere eisen aan de ‘governance’ van verenigingen (en stichtingen). Dat helpt ook voorkomen dat de vereniging en de bestuursleden in ongewenste situaties terechtkomen.

Invoering van de WBTR betekent concreet dat:

  1. Bestuursleden kennis moeten hebben over de inhoud en consequenties van deze nieuwe wet; op die manier kunnen zij als bestuur handelen naar de wet en het is voor hen belangrijk inzicht te krijgen in aansprakelijkheid voor als er iets  misgaat.
  2. Werkwijzen en afspraken binnen de vereniging/stichting moeten zijn omschreven en vastgelegd, zoals over financiële zaken, benoemingen en besluitvorming bij afwezigheid van bestuursleden.
  3. De statuten moeten worden aangepast aan de nieuwe wet.
WBTR bij d’ELFT

Tijdens de bestuursvergadering hebben we steeds enkele onderdelen van de WBTR besproken. We hebben hierbij gebruik gemaakt van het initiatief: wbtr.nl, een samenwerkingsproject van De Nederlandse Associatie, het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen en een aantal toonaangevende grote branche- en beroepsorganisaties. De KNZB maakt deel uit van dit samenwerkingsproject.

In februari 2022 hebben we de gesprekken in het bestuur over de WBTR afgerond. We werken nu aan een voorstel waar de teksten moeten landen (statuten, bestuursreglement en/of draaiboek bestuursfunctie).

In aanloop naar de ALV die (onder voorbehoud van Covid-19 maatregelen) op woensdag 20 april 2022 staat gepland, worden jullie, de leden, hierover nader geïnformeerd.

Voor meer (algemene) informatie, lees hier de bijlage of zie https://wbtr.nl/.