[19 apr] Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 19 april zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden. De vergadering zal om 19.30 uur starten en wordt gehouden in het d’ELFT-clubhuis in het Kerkpolderbad.

De agenda, het jaarverslag en de notulen van de vorige ALV zijn hier te vinden:

.

Deze zullen ook ter inzage liggen in het clubhuis. De financiële stukken zijn vanaf 5 april op te vragen bij de penningmeester en liggen een half uur voorafgaand aan de ALV ter inzage in het clubhuis.

Als je in de aanloop naar de ALV vragen hebt, neem dan contact op met de secretaris via secretaris@d-elft.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT