Dit zijn de vertrouwenscontactpersonen van d’ELFT

Michelle (l) en Ineke (r) vormen een eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen d’ELFT.

d’ELFT wil natuurlijk een (sociaal) veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten. Het aanstellen van een ‘vertrouwenscontactpersoon sport’ kan dan wat zwaar klinken; we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten en grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging zoveel mogelijk te voorkomen. Maar stel nu dat er iets niet goed gaat, weet dan dat je altijd terechtkunt bij een vertrouwenscontactpersoon.

Michelle en Ineke vormen een eerste aanspreekpunt en bieden opvang waar je, op een laagdrempelig manier, terechtkunt met je verhaal. Zowel preventief als op het moment dat zich een situatie voordoet. Iedereen binnen d’ELFT is welkom: zwemmers, trainers, coaches, ouders, begeleiders en andere vrijwilligers. Op die manier hoopt de vereniging bij te dragen aan het in stand houden van een veilig sportklimaat, zodat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan plezierig en veilig blijft.

Benieuwd met welke vragen je terechtkunt bij een vertrouwenscontactpersoon? Bekijk dan de speciaal hiervoor ingerichte pagina op de website, in het menu: Agemeen > Algemene informatie > Vertrouwenscontactpersoon.

Hier lees je ook hoe je contact kunt opnemen met Michelle en Ineke.