Juryrooster

Hier volgt het Juryrooster 2022-2023 over de eerste seizoenshelft:

.

Belangrijke opmerkingen bij het Juryrooster:

◊   Het is lastig gebleken om een logisch en gelijk verdeeld rooster te maken. Dit komt omdat we veel jeugd hebben die nog niet kan jureren. We doen ons best zodat de tweede helft van het seizoen wel vanuit de jeugd gejureerd kan worden.

◊   Bij wedstrijden van de Jeugd-E en -D zijn er 2 juryleden en één spelbegeleider nodig. Iedereen met zijn jurydiploma mag deze wedstrijden begeleiden.

◊   Check geregeld wanneer je achter de jurytafel plaats dient te nemen dit seizoen. Kan je niet? Regel zelf tijdig vervanging!

◊   Dien jij – samen met je mede-jurygenoten – de eerste jurydienst van de wedstrijddag te zitten? Zorg dan dat je een half uur vóór de aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig bent. Zo heb je alle tijd om het wedstrijdbad te helpen opbouwen en alle benodigdheden voor het jury zitten in gereedheid te brengen. De toegang tot het zwembad wordt verleend door het team dat de eerste bardienst heeft die dag, dit kan je eventueel terugvinden in het Barrooster.

◊   En denken jullie er ook aan om de scheidsrechter(s) vriendelijk te ontvangen met een drankje?