Clinic mid-achter van Maurice Dentro: en wat hebben we nu geleerd?

De d’ELFT-mannen na de clinic van Maurice Dentro (tweede rij, uiterst links).


Gisteravond namen Heren 1 en enkele Jeugd-spelers van d’ELFT deel aan de waterpoloclinic. Deze clinic werd verzorgd door voormalig Jeugdinternational Maurice Dentro (ZPB H&L Productions) en richtte zich voornamelijk op de positie van de mid-achter. Dat de clinic geslaagd bleek te zijn was al snel hoorbaar onder de, inmiddels vermoeide, deelnemers. Maar wat is de mannen nu het meest bijgebleven?

Om 20.00 uur springen de mannen het zwembadwater van Kerkpolder in. Voordat er aan de clinic werd begonnen, diende er eerst goed ingezwommen te worden. Wanneer de spieren eenmaal goed op temperatuur bleken, wist Maurice Dentro ook nog wel wat leuke oefeningen (trainers letten we even op?): zo werd er enthousiast aan een halve baan vlinder begonnen waarna een paar d’ELFT-ers op de middellijn elkaar, als zijnde een mid-voor en een mid-achter, probeerden ‘weg’ te duwen. Hierna werd de baan afgemaakt met borstcrawl.

Samen met oud-d’ELFT waterpoloër Twan de Kadt toonde Maurice de basistechnieken van een mid-achter. Iedere demonstratie werd langzaam uitgebreid naar een compleet arsenaal aan technieken. Na iedere demonstratie was het de beurt aan de mannen om deze technieken te oefenen. Vanaf de tribune was er mooi zicht op de geconcentreerde waterpoloërs in het water en hier en daar hadden sommige jongens en mannen de slag al snel te pakken!

Tot slot werd de clinic afgesloten met een partijtje waarbij de zojuist geleerde technieken in een meer realistische praktijksituatie toegepast konden worden.

Na een warme douche druppelde de kantine langzaam vol met enthousiaste deelnemers, inclusief lichtelijk vermoeide uitdrukkingen op het gezicht (goed gewerkt mannen!) Een mooie gelegenheid om wat d’ELFT-ers te vragen wat hen nu het meest is bijgebleven van deze clinic:

Bjarne van der Mark (Jeugd-B1)
“Mij is het meest bijgebleven dat je als mid-achter constant moet blijven werken, vooral het vóór de mid-voor blijven proberen te komen.”

Michael Wiegman (Heren 1)
“Ik vond het leuk om te zien hóe er voor de mid-voor werd verdedigd door Maurice en hoe je deze positie kan behouden.”

Tom den Hollander (Heren 2)
“Het meest belangrijke dat ik heb meegekregen vanavond is hoe enorm groot het belang is dat je als mid-achter je heupen, en dus je benen, hoog houdt. Als deze houding in het water niet klopt, ben je altijd het haasje.”

Fabian Simonetti (Heren 1)
“Ik heb vanavond gezien hoe belangrijk het is dat je, zowel als mid-voor als mid-achter, blijft vechten voor je plek en dat je meedraait met de positie van de bal. Ook dat je hierbij contact blijft houden met je tegenspeler, zo heb je eigenlijk altijd een soort voorsprong op de komende actie.”

Sven Nieuwstraten (Jeugd-C1)
“Vanavond heb ik gezien en ervaren hoe goed het is om als mid-achter vóór de mid-voor te verdedigen en dat je constant bezig bent met het behouden van je positie. Door contact de hebben met je tegenstander kan je er voortdurend voorlangs blijven draaien.”

Maurice Dentro; bedankt voor deze clinic!