Hallo! Dit is de nieuwe Jeugdcoördinator (waterpolo) van d’ELFT:

Patrick van der Mark

Patrick van der Mark is niet alleen een nieuw waterpololid maar sinds kort ook Jeugdcoördinator van d’ELFT, en daarom stellen we hem graag aan iedereen voor.

Patrick, je bent nog niet zo heel lang verbonden aan de vereniging, en nu al vertegenwoordig je een grote rol als Jeugdcoördinator van d’ELFT.
Hoog tijd om je voor te stellen aan alle d’ELFT-leden!

Laten we bij het begin beginnen: waar kom je vandaan en wat heb je daar mogen doen en ervaren?
Door verandering van baan ben ik samen met mijn gezin twee jaar geleden verhuisd naar Delft. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als locatiedirecteur in het praktijkonderwijs (Grotius College). Voorheen heb ik mijn hele leven in Den Helder gewoond. Vanaf mijn jeugd ben ik lid geweest van ZV Noordkop in Den Helder, daar heb ik jaren Bond 3e klasse gespeeld. Naast waterpolospeler bij Noordkop heb ik veel verschillende taken gehad en de functie van waterpolovoorzitter en jeugdcoördinator vervuld.

Ongeveer 15 jaar geleden hebben wij getracht om het jeugdwaterpolo in Den Helder naar een hoger plan te tillen. Onderdeel van dit initiatief was het vergroten van waterpolokennis bij de (jeugd)trainers. Onder bezielende leiding van Jan Mensink is er toen een intensieve cursus georganiseerd en een rode draad geïmplementeerd. Er is veel tijd en energie gestoken in het begeleiden van jeugdspelers. Door deze kwaliteitsimpuls is de jeugdafdeling flink gegroeid en heeft het tot leuke successen geleid, zeker voor een kleine breedtesportvereniging als ZV Noordkop. Enkele spelers hebben de overstap naar grotere verenigingen gemaakt en zelfs Jong Oranje gehaald.

Ik ben mij nog meer gaan toeleggen op het trainen en coachen van de E- en F-jeugd (inclusief mijn eigen drie kinderen). Ik stond vier keer per week langs de badrand met de allerjongsten in het water. Met Noordkop heb ik drie maal op het Nederlands kampioenschap voor E-teams mogen staan en twee jaar geleden zijn wij, op één haar na, nét geen Nederlands kampioen geworden.

Hoe ben je daarna bij Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT terecht gekomen?
Rolf Katte is een goede vriend van mijn zwager. Toen ik pas in Delft werkte ben ik aan hem voorgesteld. Tijdens onze kennismaking nodigde hij, en Pieter van Schie, mij uit om eens mee te komen trainen. Na precies één training en nazit in het clubhuis was ik verkocht!

Patrick van der Mark bij ZV Noordkop

Hoe lang speel je zelf al waterpolo?
Vanaf mijn zevende jaar speel ik waterpolo en ik heb daarna nooit meer iets liever gedaan. Vergroeid met de club zeg maar…

Kom je uit een waterpolo-omgeving?
Mijn oom was een waterpoloër en heeft mij als klein jongetje in aanraking gebracht met de waterpolosport. Mijn beide ouders hebben mij altijd gestimuleerd te sporten maar waren zelf geen waterpoloërs.

Je vertelde over jullie drie kinderen, spelen die ook nog steeds waterpolo?
Alle drie onze kinderen hadden geen keuze natuurlijk, haha! Wij zijn op mijn vrouw na, een echt waterpologezin. Mijn zoon Bjarne speelt met veel plezier bij d’ELFT (Jeugd-BJ), en mijn dochter June bij ZVL in Leiden, RTC Den Haag en Jong Oranje. De oudste, Isolde, is gestopt maar alsnog bijna wekelijks in het zwembad te vinden omdat haar vriendje Eredivisie speelt bij BZC Schuurman.

“Het zou goed zijn wanneer de gehele zwemsport in Delft de handen ineen slaat en zich gezamenlijk hard maakt voor een mooi (groot) nieuw zwembad. Zeg nu zelf: iedere zichzelf respecterende gemeente beschikt over goede publieke voorzieningen, daar hoort ook een zwembad bij.”

Naast aanwinst als speler voor de vereniging ben je ook Jeugdcoördinator bij d’ELFT, wat mag je dan eigenlijk doen?
Ik ben nog wat zoekende in mijn rol maar ik ga vooral vorm en inhoud geven aan een jeugdplan. Ik zie het als mijn belangrijkste taak om samen met de trainers (en andere betrokkenen) te kijken hoe wij de jeugdopleiding nog beter kunnen laten functioneren. Een van de belangrijkste speerpunten is het inzetten van een rode draad.

Stel: d’ELFT heeft toegang tot àlle mogelijke middelen, wat zou jij dan het liefst aanpakken of zien gebeuren als Jeugdcoördinator?
Het is belangrijk dat er voldoende instroom is in de leeftijdscategorie 7-9 jaar. Daarnaast denk ik dat een intensieve samenwerking met de afdeling Wedstrijdzwemmen en de afdeling Elementair tot (nog meer) vruchtbare resultaten kan leiden. Ook zou ik graag zien dat alle Jeugdspelers de mogelijkheid krijgen om drie keer per week te trainen.

Wel maak ik maak mij zorgen over het beperkte badwatercapaciteit in Delft, zowel het Kerkpolderbad als het Sportfondsenbad ligt overvol. Het zou goed zijn wanneer de gehele zwemsport in Delft de handen ineen slaat en zich gezamenlijk hard maakt voor een mooi (groot) nieuw zwembad. Zeg nu zelf: iedere zichzelf respecterende gemeente beschikt over goede publieke voorzieningen, daar hoort ook een zwembad bij!

Wil je zelf nog iets kwijt?
Eerlijk gezegd had ik niet verwacht mij weer te verbinden aan een club… samen met Bjarne heb ik mij snel thuis gevoeld bij d’ELFT, dank daarvoor!

Tot slot vind ik dat de club goud in handen heeft met zoveel enthousiaste vrijwilligers, voldoende jeugd en het gezelligste clubhuis van Zuid-Holland!

Dankjewel Patrick en veel plezier en succes gewenst bij d’ELFT!


Patrick is als Jeugdcoördinator van d’ELFT bereikbaar via: jeugdcoordinator@d-elft.nl.