Einde startgemeenschap Albion d’ELFT

Na twee succesvolle jaren van startgemeenschap Albion d’ELFT is in goed overleg besloten om de startgemeenschap met daarin Albion, d’ELFT en WAVE aan het eind van dit seizoen op te heffen. 

Eén van de belangrijkste redenen om destijds de startgemeenschap op te richten, was dat Albion, d’ELFT en WAVE elkaar goed aanvulden in de KNZB-zwemcompetitie. Albion is sinds de verhuizing naar Rotterdam echter flink aan het groeien. Het Albion-team is inmiddels dusdanig groot geworden dat er een eigen competitieteam kan worden opgezet. Blijven doorgaan met de startgemeenschap betekent dat er steeds meer zwemmers van d’ELFT buiten de boot zullen vallen als het gaat om deelname aan competitiewedstrijden (één van de hoofddoelen van elk zwemseizoen). Verder wil Albion zich graag profileren als zwemvereniging in Rotterdam(-Zuid). De naam is daarom gewijzigd naar Feijenoord Albion, een naam die lastig is te combineren met de startgemeenschap.

Dat we de startgemeenschap opheffen, betekent niet dat we de samenwerking helemaal verbreken. Waar mogelijk zullen Albion en d’ELFT elkaar blijven helpen. De mogelijkheid voor d’ELFT-zwemmers om tegen gunstige voorwaarden bij Albion mee te trainen blijft bestaan. Ook zullen we als d’ELFT gebruik blijven maken van de huidige shirts. Op dit moment wordt bekeken hoe het d’ELFT-logo op de shirts kan komen, maar het shirt zelf blijft hetzelfde. Dit betekent dat de Albion d’ELFT-shirts nog gewoon gebruikt kunnen en mogen worden.

Op het sportieve vlak is het uitgangspunt om komend seizoen samen met WAVE in de B-klasse van de KNZB-zwemcompetitie te blijven zwemmen. Dit betekent dat er een nieuwe startgemeenschap zal moeten worden opgericht. We zijn hiermee met WAVE in bespreking en zodra er ontwikkelingen zijn, zullen we dit uiteraard bekend maken.

We kunnen terugkijken op twee prachtige jaren waarin we veel sportieve hoogtepunten hebben beleefd met de startgemeenschap. Promotie naar de A-klasse, mooie prestaties op Nederlandse (Masters) kampioenschappen en Regiokampioenschappen, gezamenlijk trainen in Delft en Rotterdam: het was een mooie tijd!