[10 juli] 2e Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur nodigt hierbij iedereen van harte uit voor het bijwonen van de tweede Algemene Ledenvergadering van 2019 op woensdag 10 juli a.s. Deze vindt die avond om 20.00 uur plaats in het clubhuis in Kerkpolder. Vanaf 19.30 uur is het clubhuis open.

De agenda met bijbehorende stukken is via deze link te vinden. Aanvullende informatie over de resultaten van de DenkTank volgen binnenkort.

Graag tot ziens op 10 juli !

Hartelijke groet namens het bestuur,

Jurrien de Knecht
Secretaris Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT