Actualisatie coronamaatregelen – ALV d’ELFT wordt uitgesteld

Beste leden,

De regering heeft de maatregelen in verband met COVID-19 (coronavirus), die ervoor zorgen dat alle verenigingsactiviteiten worden opgeschort, verlengd tot 6 april. De KNZB volgt die lijn en wij daarom ook. Dit betekent dat er tot 6 april 2020 geen trainingen en zwemlessen zijn. Op dit moment is niet bekend of de vereniging de badhuur voor (half) maart en (begin) april moet voldoen, of dat de vereniging daarvoor wordt gecompenseerd. We kunnen daarom ook nog geen beslissing nemen over een korting op de contributie. Vooralsnog zal de contributie daarom doorlopen. 

De KNZB heeft op 23 maart jl. de competitie per direct stilgelegd. Dit betekent dat alle wedstrijden – zwemmen en waterpolo – voor dit seizoen komen te vervallen. Begin april maakt de KNZB bekend wat de gevolgen zijn voor promotie en degradatie. 

De regering heeft ook de maatregel afgekondigd dat bijeenkomsten, ongeacht het aantal personen, tot 1 juni 2020 beter geen doorgang kunnen vinden. In het belang van de gezondheid van onze leden, hun familie en vrienden, sluiten wij ons ook hierbij aan. Dit betekent dat de volgende activiteiten geen doorgang kunnen vinden:

  • ALV van 15 april – we zullen op een later moment een datum inplannen;
  • Eindfeest waterpolo van 18 april;
  • Zwemloop van 25 april.

Voor wedstrijdzwemmen staan in juni enkele wedstrijden gepland. Het is op dit moment niet zeker of deze doorgaan. Zodra dit bekend is, wordt dit direct gecommuniceerd. 

Ten aanzien van de ALV kunnen we alvast het volgende melden:

  • Er is een sluitende begroting voor 2020/2021, vooral vanwege het wegvallen van de badhuur voor het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan (zwemles);
  • 2019 is met een klein overschot afgesloten;
  • Je kunt je nog steeds aanmelden als kandidaat bestuurslid! Zie https://d-elft.nl/2020/02/26/vacatures-bestuur/ 

Beste leden, blijf thuis & blijf fit! Volg d’ELFT via Instagram (@d_elft) of Facebook (@zwempolodelft) en deel ook jouw ideeën om, op afstand, met elkaar te blijven bewegen.

Sportieve groet,

Het Bestuur