Actualisatie coronamaatregelen

Update 31 maart – Momenteel hebben we allemaal te maken met maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Onlangs werden deze maatregelen door de Nederlandse regering aangescherpt. Vandaag ontvingen we het nieuws dat de maatregelen worden verlengd. Welke gevolgen dit heeft voor de leden van d’ELFT hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Eerste datum: van 6 april naar 28 april

De regering heeft de eerder ingevoerde maatregelen verlengd tot en met 28 april. Onder deze maatregelen valt het verbod op het openstellen van sportaccommodaties, waaronder zwembaden. Dit betekent dat er tot en met 28 april 2020 geen trainingen en zwemlessen zijn. Het zwembad is tot en met 28 april a.s. gesloten.

Tweede datum blijft staan: 1 juni

De regering heeft ook de maatregel afgekondigd dat bijeenkomsten, ongeacht het aantal personen, tot 1 juni 2020 beter geen doorgang kunnen vinden. In het belang van de gezondheid van onze leden, hun familie en vrienden, sluiten wij ons uiteraard hierbij aan. Dit betekent dat de volgende activiteiten geen doorgang kunnen vinden:

  • Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 april
    – er volgt een nieuwe datum;
  • Eindfeest waterpolo van 18 april;
  • Zwemloop van 25 april.

Voor wedstrijdzwemmen staan in juni enkele wedstrijden gepland. Het is op dit moment niet zeker of deze doorgaan. Zodra dit bekend is, wordt dit direct gecommuniceerd. 

Competitie 2019-2020

De KNZB heeft op 23 maart jl. de competitie per direct stilgelegd. Dit betekent dat alle wedstrijden – zwemmen en waterpolo – voor dit seizoen zijn komen te vervallen. We verwachten deze week nieuws van de KNZB met betrekking tot promotie en degradatie. 

Algemene Ledenvergadering

Ten aanzien van de ALV kan het volgende worden vermeld:

  • Er is een sluitende begroting voor 2020/2021, vooral vanwege het wegvallen van de badhuur voor het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan (zwemles);
  • 2019 is met een klein overschot afgesloten;
  • Je kunt je nog steeds aanmelden als kandidaat bestuurslid!
    Zie: https://d-elft.nl/2020/02/26/vacatures-bestuur/ 

Contributie

Op dit moment is niet bekend of de vereniging de badhuur voor (half) maart en (begin) april moet voldoen, of dat de vereniging daarvoor wordt gecompenseerd. We kunnen daarom ook nog geen beslissing nemen over een korting op de contributie. Vooralsnog zal de contributie daarom doorlopen. 

Beste leden, blijf thuis & blijf fit! Volg d’ELFT via Instagram (@d_elft) of Facebook (@zwempolodelft) en deel ook jouw ideeën om, op afstand, met elkaar te blijven bewegen. Hartelijke groet, Bestuur d’ELFT