Resultaten Algemene Ledenvergadering

Vorige week zijn tijdens een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) twee nieuwe bestuursleden unaniem benoemd. Dat werd tijdens een goed bezochte ALV op 30 november besloten waarna er geproost werd met de nieuwe bestuursleden en aanwezige leden.

Nieuwe verenigingsvoorzitter

Ron Bakhuis is benoemd tot de nieuwe verenigingsvoorzitter van d’ELFT. Na in het verleden verschillende bestuursfuncties te hebben bekleed en deel uit gemaakt te hebben van meerdere commissies stapt Ron nu in het bestuur als voorzitter. “Ik heb er veel zin in om met dit nieuwe bestuur en betrokken leden onze mooie club, met bijbehorend verenigingsleven, weer meer deel te laten worden van ieders dagelijks leven.”

Nieuwe voorzitter commissie Opleidingen

Nynke Hoitinga is benoemd tot nieuwe voorzitter van de commissie Opleidingen. Zij gaat onder deze nieuwe noemer de commissies Leszwemmen en Sterrenplan coördineren. Nynke geeft al bijna 30 jaar zwemles aan kinderen met een beperking en neemt een wagenlading aan bestuurlijk ervaring op verschillende niveaus mee. “Op dit moment loopt het goed in beide commissies. Mijn uitdaging is dat zo te houden totdat mijn dochter Maayke het stokje van mij overneemt.”

Wedstrijdzwemmen

Tot slot nog meer goed nieuws. Na enkele gesprekken heeft Ferry Adema zich deze week verkiesbaar gesteld tot de nieuwe voorzitter van de commissie Wedstrijdzwemmen. De komende weken gaat Ferry in gesprek met trainers en bestuur om een beeld te vormen van de kansen die er liggen. “Een eerste mooie doelstelling is om het aantal vrijwilligers binnen Wedstrijdzwemmen te vergroten door hun bijdrage in behapbare taken te verdelen.”

“Ik vind het fantastisch dat we in een korte tijd verschillende bestuurlijke vacatures hebben weten op te vangen. Als bestuur komen we nu op volle kracht om na enkele pittige jaren weer stappen te zetten in de opbouw van onze mooie vereniging.”

Ron Bakhuis