Verslag: terugblik op een bijzondere ALV

Woensdagavond 19 april vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Voor het bestuur is de ALV toch altijd een bijzonder moment in het jaar. Deze ALV was met name bijzonder omdat we afscheid namen van een bestuurslid, nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen, drie bestuursleden mochten (her)benoemen en, ere wie ere toekomt, twee ereleden mochten benoemen. We kijken dan ook terug op een geslaagde avond.

Ron Bakhuis, voorzitter d’ELFT, heette iedereen welkom, waarna de agenda voor de avond en de notulen van de ALV van november 2022 werden vastgesteld. De jaarverslagen over 2022 werden vervolgens gepresenteerd en na het beantwoorden van enkele goede en kritische vragen werd ook dit agendapunt prima afgesloten.

Hierop nam Cathy Wolbers, penningmeester d’ELFT, de aanwezigen mee door de financiën van de vereniging. Vanzelfsprekend voelen we de naweeën van Corona nog steeds goed en met name de inflatie in 2022 heeft ons als vereniging geraakt. Ron complimenteerde Cathy: “Ook al zit ik nog niet zo lang op de voorzittersstoel, ik realiseer mij heel goed dat het bijzonder is hoe we ons staande hebben weten te houden in de afgelopen turbulente jaren. Want, hoe spijtig ook, dat kan niet elke vereniging meer zeggen. Dank hiervoor!” De financiën werden vervolgens geaccordeerd door de kascommissie, bestaande uit Anne Aarts en Wei Shi, waarvoor dank aan beide!

Vervolgens heeft de penningmeester de aanwezigen meegenomen in de contributieverhoging die wij per juli 2023 door moeten voeren. Ook hebben wij gesproken over een structurele wijziging van het moment van verhogen. Omdat d’ELFT normaal gesproken pas in juli wijzigingen doorvoert en het zwembadbeheer en de KNZB de tarieven per januari doorvoert, betekent dat eigenlijk dat we 6 maanden achter de feiten aanlopen. Bij kleine prijsstijgingen is dat geen probleem (zoals de afgelopen jaren) maar bij grotere wijzigingen levert dat onnodige risico’s op. Het doel is om altijd een sluitende begroting te presenteren en daarom passen wij de contributie voortaan aan het begin van het kalenderjaar aan. Hiermee heeft de ledenvergadering ingestemd. Aansluitend is de begroting voor 2023 gepresenteerd en een prognose voor 2024 doorgesproken.

Afscheid van Cathy Wolbers als penningmeester d'ELFT
Afscheid van Cathy Wolbers (midden) als penningmeester d’ELFT

Hiermee zat de klus er voor Cathy Wolbers op. Na ruim 7,5 jaar lang penningmeester te zijn geweest van d’ELFT was dit haar laatste periode. Ron: “Cathy, ik kijk terug op een korte en prettige samenwerking waarbij ik nogmaals heel veel respect en waardering heb voor hoe de manier hoe jij je rol vervuld hebt. Dankjewel!” Aansluitend is Maarten van der Beek door de leden benoemd tot nieuwe penningmeester van d’ELFT. Tot aan de zomer ondersteund Cathy Maarten nog om een goede overdracht te kunnen doen.

Er was ook nog een vacature voor de rol van voorzitter van de commissie wedstrijdzwemmen. Per januari 2023 is Ferry Adema officieus gestart als kartrekker. In de ALV is Ferry nu officieel door de leden benoemd. Goed nieuws! Tot slot zat de eerste termijn van Maarten Weehuizen erop als voorzitter van de commissie waterpolo. Maarten is door de leden opnieuw benoemd voor een volgende termijn. Hiermee zijn alle disciplines nu officieel bezet in het bestuur. Heel fijn en zeer belangrijk voor onze vereniging.

Het volledige nieuwe d'ELFT bestuur
Het nieuwe d’ELFT bestuur: (vlnr) Maarten Weehuizen (waterpolo), Nynke Hoitinga (opleidingen), Ron Bakhuis (voorzitter), Jurrien de Knecht (secretaris), Maarten van der Beek (penningmeester) en Ferry Adema (wedstrijdzwemmen)

Maar het ALVeestje was nog niet voorbij. Na de voorgenomen benoeming op de nieuwjaarsreceptie zijn de leden gevraagd om Coby en Willem den Dulk te bekronen voor hun fantastische werk de afgelopen 35 jaar. Hun benoeming tot ereleden van d’ELFT is hiermee officieel gemaakt door de aanwezigen.

Verkiezing van Coby en Willem den Dulk als ereleden van d'ELFT
Verkiezing van Coby (midden) en Willem den Dulk (niet op de foto) als ereleden van d’ELFT

Na de rondvraag is de vergadering afgesloten en is er nog gezellig wat gedronken en nagepraat.