Topsport Delft

Stichting Topsport Delft is opgericht door drie leden van Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT. De stichting faciliteert het beoefenen van het hoogst haalbare niveau waterpolo.

Het eerste herenteam van de waterpolotak van d’ELFT is onlangs, na kampioenschap, gepromoveerd naar de 2e klasse Bond. Om deze ontwikkeling door te kunnen trekken dienen er meer middelen ingezet te worden. Denk aan: fysiotherapie, voedingsadviezen, droogtraining, video-analyse, etc.

Deze middelen kunnen echter niet vanuit de vereniging bekostigd worden. De stichting concentreert zich op het bekostigen van de nieuw benodigde middelen, en maakt het mogelijk om topsport te beoefenen bij d’ELFT.

Zo organiseerde de stichting een Sponsordiner in samenwerking met het eerste waterpolo herenteam van d’ELFT. Het daaropvolgende evenement op 24 april kon helaas geen doorgang vinden. De stichting was voornemens die dag, wederom in samenwerking met de mannen van Heren 1, het Bedrijventoernooi te organiseren in zwembad Kerkpolder. Mogelijk volgt dit evenement in de toekomst.

De opbrengsten van deze evenementen komen geheel ten goede aan het faciliteren van topsport bij d’ELFT.


Contact:
Bestuur:
Datum van oprichting:

info@topsportdelft.nl
Guus Grit, Niek Nieuwenbroek en Ron Bakhuis
12 september 2019