Kader / Vrijwilligers

Kaderleden staan bij d’ELFT vrijwillig langs het bad. Zij krijgen allemaal de mogelijkheid om specifieke cursussen te volgen. Een deel van de kaderleden is in het bezit van diploma zwemleider. Ook is er altijd kader aanwezig met EHBO en/of reanimatie. Hiervoor worden eveneens regelmatig cursussen georganiseerd.

Kaderleden kun je binnen je vereniging nooit genoeg hebben. Lijkt het u ook leuk om in of langs het bad te assisteren tijdens de zwemles van uw zoon of dochter? Neem gerust contact op met de coördinator van het leszwemmen via leszwemmen@d-elft.nl.

Bijscholingsavonden

Elk jaar organiseert de afdeling Zwemles vier bijscholingsavonden. Om zoveel mogelijk kaderleden aanwezig te kunnen laten zijn, zijn deze avonden op verschillende dagen. In 2018 zijn de bijscholingsavonden op de volgende data:

  • maandag 15 januari
  • dinsdag 10 april
  • woensdag 4 juli
  • donderdag 4 oktober

De kalender met alle zwemles actiteiten vind u hieronder of u gebruikt deze link :planningsKalender elementair 2018.xlsx