Proefzwemmen en diplomazwemmen in 2017

In 2017 zijn weer vier mogelijkheden om voor een diploma af te zwemmen. Dit jaar hebben we het proefzwemmen voor het B- en C-diploma verdeeld over twee avonden: één voor gekleed zwemmen en één voor de verrichtingen in zwemkleding. Het is van belang dat uw kind(eren) beide avonden aanwezig zijn! Anders kan niet worden afgezwommen voor het diploma.

Voor het A-diploma hebben de kinderen wel op één avond proefzwemmen: dit is de avond genoemd onder zwemkleding.
De data zijn dit jaar als volgt:

Proefzwemmen en diplomazwemmen in 2017