[17 apr] Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Op woensdag 17 april om 19.30 uur vindt  de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging plaats in het clubhuis van Kerkpolder. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
.
Vanaf woensdag 3 april zullen de agenda, het jaarverslag en het verslag van de vorige ALV op de website gepubliceerd worden. Deze zullen ook ter inzage  liggen in het clubhuis. De financiële stukken zijn vanaf 3 april op te vragen bij de penningmeester en liggen een half uur voorafgaand aan de ALV ter inzage in het clubhuis.
.
Graag tot 17 april!
.
Hartelijke groet,
Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT