[27 mrt] Algemene ledenvergadering

Op woensdag 27 maart zal de tweede Algemene ledenvergadering (ALV) worden gehouden om de voorgestelde statuten en reglementen goed te keuren. De vergadering zal om 19.30 uur starten en wordt gehouden in het d’ELFT-clubhuis in het Kerkpolderbad.

De agenda is als volgt vastgesteld:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling agenda
 4. Verslag ALV 27 februari 2024
 5. Wijziging verenigingsdocumenten
  • Statuten
  • Huishoudelijk reglement
  • Reglement Ereleden en Leden van Verdienste
 6. Benoeming kascommissie
 7. Ingekomen stukken
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De vergaderstukken, notulen van de vorige ALV en de voorgestelde statuten & reglementen zijn hieronder te vinden:

We willen de deelnemers aan de vergadering vragen om de vergaderstukken zelf mee te nemen, bij voorkeur digitaal om onnodige papierverspilling te voorkomen. Houd er rekening mee dat er slechts een beperkt aantal papieren versies van de vergaderstukken tijdens de vergadering ter beschikking worden gesteld.

Als je in de aanloop naar de ALV vragen hebt, neem dan contact op met de secretaris via: secretaris@d-elft.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT