[18 apr] Algemene Ledenvergadering (stukken beschikbaar)

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Zoals eerder aangekondigd vindt op woensdag 18 april om 19.30 uur de jaarlijkse ALV (Algemene Ledenvergadering) plaats.

In de bijlage is de agenda met bijbehorende stukken te vinden. Deze liggen ook ter inzage in het clubhuis. De financiële stukken zijn op te vragen bij de penningmeester en liggen op 18 april vanaf 19 uur ter inzage in het clubhuis. Iedereen is van harte welkom bij de vergadering.

→ Bijlage: Vergaderstukken ALV 18 april 2018 over 2017

– Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT