Clinic mid-achter van Maurice Dentro: en wat hebben we nu geleerd?

De d’ELFT-mannen na de clinic van Maurice Dentro (tweede rij, uiterst links).


Gisteravond namen Heren 1 en enkele Jeugd-spelers van d’ELFT deel aan de waterpoloclinic. Deze clinic werd verzorgd door voormalig Jeugdinternational Maurice Dentro (ZPB H&L Productions) en richtte zich voornamelijk op de positie van de mid-achter. Dat de clinic geslaagd bleek te zijn was al snel hoorbaar onder de, inmiddels vermoeide, deelnemers. Maar wat is de mannen nu het meest bijgebleven?

Om 20.00 uur springen de mannen het zwembadwater van Kerkpolder in. Voordat er aan de clinic werd begonnen, diende er eerst goed ingezwommen te worden. Wanneer de spieren eenmaal goed op temperatuur bleken, wist Maurice Dentro ook nog wel wat leuke oefeningen (trainers letten we even op?): zo werd er enthousiast aan een halve baan vlinder begonnen waarna een paar d’ELFT-ers op de middellijn elkaar, als zijnde een mid-voor en een mid-achter, probeerden ‘weg’ te duwen. Hierna werd de baan afgemaakt met borstcrawl.

Samen met oud-d’ELFT waterpoloër Twan de Kadt toonde Maurice de basistechnieken van een mid-achter. Iedere demonstratie werd langzaam uitgebreid naar een compleet arsenaal aan technieken. Na iedere demonstratie was het de beurt aan de mannen om deze technieken te oefenen. Vanaf de tribune was er mooi zicht op de geconcentreerde waterpoloërs in het water en hier en daar hadden sommige jongens en mannen de slag al snel te pakken!

Tot slot werd de clinic afgesloten met een partijtje waarbij de zojuist geleerde technieken in een meer realistische praktijksituatie toegepast konden worden.

Na een warme douche druppelde de kantine langzaam vol met enthousiaste deelnemers, inclusief lichtelijk vermoeide uitdrukkingen op het gezicht (goed gewerkt mannen!) Een mooie gelegenheid om wat d’ELFT-ers te vragen wat hen nu het meest is bijgebleven van deze clinic:

Bjarne van der Mark (Jeugd-B1)
“Mij is het meest bijgebleven dat je als mid-achter constant moet blijven werken, vooral het vóór de mid-voor blijven proberen te komen.”

Michael Wiegman (Heren 1)
“Ik vond het leuk om te zien hóe er voor de mid-voor werd verdedigd door Maurice en hoe je deze positie kan behouden.”

Tom den Hollander (Heren 2)
“Het meest belangrijke dat ik heb meegekregen vanavond is hoe enorm groot het belang is dat je als mid-achter je heupen, en dus je benen, hoog houdt. Als deze houding in het water niet klopt, ben je altijd het haasje.”

Fabian Simonetti (Heren 1)
“Ik heb vanavond gezien hoe belangrijk het is dat je, zowel als mid-voor als mid-achter, blijft vechten voor je plek en dat je meedraait met de positie van de bal. Ook dat je hierbij contact blijft houden met je tegenspeler, zo heb je eigenlijk altijd een soort voorsprong op de komende actie.”

Sven Nieuwstraten (Jeugd-C1)
“Vanavond heb ik gezien en ervaren hoe goed het is om als mid-achter vóór de mid-voor te verdedigen en dat je constant bezig bent met het behouden van je positie. Door contact de hebben met je tegenstander kan je er voortdurend voorlangs blijven draaien.”

Maurice Dentro; bedankt voor deze clinic!

[25 maart] Nog 13 personen ouderhulp nodig voor Junioren Jeugd wedstrijd.

Zondag 25 maart wordt er in het fonkelnieuwe zwembad in Rotterdam een Junioren Jeugd wedstrijd gezwommen. Albion d´EFLT organiseert deze wedstrijd en heeft daarvoor hulp nodig, veel hulp!

We zoeken dus niet alleen heel veel toeschouwers om onze zwemmers naar te overkant te schreeuwen, ook hebben we veel officials en ouderhulp nodig voor deze wedstrijd. Hoeveel ouderhulp we nog nodig hebben zie je hier, vanuit daar kan je meteen doorklikken naar het inschrijfformulier.
(Let op! Gebruik hiervoor een PC. Door het blauwe menubalkje aan de rechterkant van het scherm zijn de linkjes op sommige mobiele telefoons niet te zien.)

Dus: Ben je het zat om de zwemwedstrijden altijd maar vanaf de tribune te bekijken, meldt je dan nu aan als ouderhulp.

Namens alle zwemmers: Alvast bedankt!

Foto: Rotterdam zwemt

SAVE THE DATE: [28 feb] Presentatie waterpolovisie

De afgelopen maanden is er voor en achter de schermen hard gewerkt aan het opstellen van een herijkte waterpolovisie. Na de interne afstemming is het nu tijd om de visie in een breder perspectief te bespreken met alle leden.

Op woensdag 28 februari zal de waterpolovisiecommissie samen met de WPC een presentatie van de waterpolovisie geven. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de visie eruit ziet en zijn we natuurlijk benieuwd naar jullie feedback. Ook zal er tijdens de sessie de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en mee te praten over de invulling van de plannen die uit de visie volgen.

We zien jullie daarom graag verschijnen tijdens de presentatie van de waterpolovisie op woensdag 28 februari! Voor de nieuwsgierigen, hierbij alvast een klein voorproefje:

– Waterpolovisie commissie d’ELFT

[5-9 maart] Jantje Beton collecteweek bij d’ELFT: hup, de straat op voor je club!

Ook dit jaar doen wij van maandag 5 t/m vrijdag 9 maart weer mee met de Jantje Beton collecte: ‘Maak je club rijk’. Afgelopen jaar hebben we hier €726,51 mee opgehaald, waarvan 50% direct naar de vereniging is gegaan! En dit jaar gaan we deze opbrengst met jullie hulp natuurlijk proberen te verbeteren.

Vanaf 5 maart zullen we die uitdaging aangaan: onder begeleiding van de Sponsorcommissie gaan we met zo veel mogelijk d’ELFT-leden langs de deuren om te collecteren. Een avondje collecteren met je hele team is (zoals we voorgaande jaren hebben gemerkt) erg gezellig! We beginnen rond 18.00 uur en lopen tot ongeveer 20.00 uur.

Ook ouders, broers, zussen, vrienden en kennissen zijn van harte welkom. Dus heb je zin om de vereniging een handje te helpen en gezellig met zijn allen een avond te komen collecteren voor het goede doel? Geef je dan snel op.
Hiervoor hebben we natuurlijk collectanten nodig en daarom horen we graag wie er tijdens de collecteweek wil meehelpen met collecteren. Ook ouders, broers, zussen, vrienden en kennissen zijn van harte welkom! Dus heb je zin om de vereniging een handje te helpen en gezellig met zijn allen een avond te komen collecteren voor het goede doel? Stuur dan een mailtje met je naam en welke datum je zou willen collecteren naar
sponsor@d-elft.nl of spreek Maarten, Guus of Bas aan. 
Graag vragen we je ook jouw team aan te sporen om te komen collecteren. Met je teamgenoten steun je in één avond de projecten van Jantje Beton én help je jouw eigen vereniging. Dus hup, steunen die club!


“In 1968 is Jantje Beton ontstaan omdat er steeds meer ‘beton’ kwam en steeds minder ruimte om buiten te spelen. Vrijwel vanaf het begin heeft Prinses H.K.H. Beatrix zich ingezet voor Jantje Beton. Zij gaf toen al aan: ‘Vertel ons wat er in jullie ogen allemaal beter zou kunnen. Het gaat immers om jullie geluk en jullie toekomst. Jullie hebben daarom recht van spreken’. Een uitspraak die uniek is voor die tijd. Daarnaast heeft zij het beeldje voor Jantje Beton gemaakt. Het mannetje met het vuistje in de lucht dat symbool staat voor alles wat Jantje Beton doet: opkomen voor kinderen en spelen!”
– Geschiedenis van Jantje Beton (via: jantjebeton.nl)

Let op: Sportfondsenbad moeilijk bereikbaar

Voor alle zwemmers in het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan:
De komende 8 weken is het verkeer op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de Ruys de Beerenbroucklaan, gestremd en de afslag naar Ruys de Beerenbroucklaan afgesloten. Houd rekening met extra reistijd.

Ter herinnering: voor de veiligheid van uw kind:
Kinderen die te laat komen op de zwemles moeten – altijd – persoonlijk aan de zwemleider worden afgedragen.

U brengt dus het kind tot aan het bad en wacht op de bevestiging van de zwemleider dat het kind kan mee doen aan de zwemles.

Kinderen die alleen aan het bad verschijnen worden teruggestuurd, waarna er een gesprek plaats vindt tussen de ouder/verzorger en de toezichthouder. Na dit gesprek kan het kind pas weer deelnemen aan de les.