d’ELFT-leden gezocht: ‘Denktank’ n.a.v. begroting

De vereniging staat voor een mooie uitdaging. Het is moeilijk om de begroting voor 2019 en 2020 sluitend te krijgen. Het bestuur heeft voorgesteld om de contributie voor iedereen die 12 jaar en ouder is én een startvergunning heeft, te verhogen. De Algemene Ledenvergadering (ALV), gehouden op 17 april 2019, wil eerst onderzoeken of er naast een contributieverhoging alternatieven zijn om de begroting sluitend te krijgen. Hierbij wordt gedacht aan wijzigingen in zowel de uitgaven- als inkomsten. Daarom wordt een Denktank in het leven geroepen en daar kun jij deel van uit maken!

De Denktank werkt enkele scenario’s uit om het gat in de begroting voor 2019 en verder te dichten. Deze scenario’s worden afgestemd met het bestuur en vervolgens (ter stemming) voorgelegd aan een nieuw te plannen ALV.  Deze ALV zal op korte termijn plaatsvinden.

Heb jij ideeën die je graag wilt delen? Ga jij de uitdaging aan? Meld je dan aan bij Ralph (voorzitter@d-elft.nl) voor 1 mei 2019. We streven naar een samenstelling van de Denktank die een afspiegeling van de vereniging vormt.

De eerste bijeenkomst van de Denktank is op woensdag 8 mei 2019, 19:00 uur te Kerkpolder.

Help je vereniging een handje en denk mee!

Alvast bedankt,
Het bestuur