Bar-, jury- & trainingsrooster 2020

Na de winterstop starten we met de tweede helft van het seizoen 2019-2020. Ter aanvulling presenteren we hierbij het nieuwe bar-, jury- en trainingsrooster. En zoals gebruikelijk vind je alle roosters ook op de website.

Barrooster
Let op: er zijn bardiensten op maandag 30 december 2019 en vrijdag 3 januari 2020.

Jury- en spelleiderrooster
Let op: de eerste jurydienst is op zaterdag 4 januari 2020.

Trainingsrooster
Ingang: per 6 januari 2020.