Kaartclub zoekt leden, kom kaarten op vrijdag 8 sep!

Weet u dat…

…onze vereniging al bijna 40 jaar een kaartclub heeft? Vroeger bij Raket en de laatste 15 jaar bij d’ELFT.

Helaas is het ledenaantal de laatste jaren erg geslonken. We zijn dus op zoek naar nieuwe kaarters. Dus leden, ouders, opa’s en oma’s, belangstellenden: iedereen is welkom. Je hoeft geen lid te worden/zijn van d’ELFT.

Wat doen we:

  • We spelen drie potjes Rotterdams klaverjassen, steeds met een andere partner;
  • We houden een kleine loterij;
  • Rond de verschillende feestdagen kaarten we thematisch.

Heeft u zin in een gezellige vrijdagavond kaarten? Wij nodigen u van harte uit om vrijdag 8 september a.s. bij ons langs te komen in de vergaderzaal bij het clubhuis van d’ELFT in zwembad Kerkpolder. Om 20.00 uur beginnen we met kaarten maar voor die tijd staat de koffie en thee reeds klaar. In de pauzes is het mogelijk om drankjes kopen. De opbrengst hiervan is voor de vereniging. De kaartavonden zijn eens in de twee weken, dus 22 september weer. De kosten voor de kaartavond zijn € 2,-. Verder zijn er lootjes te koop in de pauze voor € 0,50.

Graag zien we u,
Jeanne Verroen en Coby den Dulk