LET OP: fietsen ín fietsenrek!

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens een (gelukkig) minder ernstig incident in het zwembad waarbij een ambulance werd opgeroepen. De foto geeft maar al te goed aan waarom het zo belangrijk is om je fiets niet buiten de rekken te zetten. Hulpdiensten moeten in geval van nood juist op die plek kunnen parkeren zodat ze niet hoeven om te lopen met (bijvoorbeeld) een brancard.

Daarom bij deze met met klem het verzoek om bij het zwembad je fiets in de daarvoor bestemde rekken te plaatsen!

Zet je fiets zeker niet naast de fietsenrekken. Als de rekken vol staan, zet je fiets dan zo ver mogelijk tegen de grasrand achteraan de fietsenstalling neer. In noodsituaties kan dit bepalend zijn als hulpdiensten via de verenigingsingang het zwembad in moeten komen!

Spreek ook anderen er op aan als zij hun fiets buiten bovenstaande plekken parkeren. Op deze manier blijft er genoeg ruimte over om in geval van nood hulpdiensten snel naar binnen te kunnen laten.